Welkom op de genealogie site van Pim van Arnhem

Introductie genealogie van Arnhem

Al in zeer vroege tijden wordt melding gemaakt van de familie van Arnhem. Een eenvoudig onderzoek via internet brengt ons bijvoorbeeld bij Winekinus van Arnhem die, als richter van Arnhem, leefde rond 1280. Of Theodericus Winanduszoon, schepen van Arnhem, die leefde rond 1300. Of de ridders Wijnand Diederikszoon van Arnhem (overleden rond 1351), Gerrit van Arnhem (overleden rond 1391) en Wijnand van Arnhem (overleden in 1433).

Deze oude gegevens en het respect voor mijn vader die in 2003 overleed, deden een aantal vragen bij mij opkomen. Vragen die de basis vormden voor een genealogisch onderzoek.


Herkomst van de naam van Arnhem

Namen zeggen iets over mensen. In oude tijden gaven namen het karakter van een persoon aan, of de omstandigheden waarin hij of zij geboren was. We kennen het gebruik om kinderen te vernoemen naar de vader, denk bijvoorbeeld aan de hierboven genoemde Winanduszoon en Diederikszoon. Anderzijds ontstonden er namen die betrekking hadden op de plaats, het beroep, of andere specefieke kenmerken van de betreffende mensen in de tijd dat de behoefte aan namen toenam. Maar ook tijdens de Franse overheersing rond 1810 toen iedereen verplicht werd een vaste achternaam op te geven voor registratie in de burgelijke stand

Gezien de relatie met de stad Arnhem lijkt het logisch om de familie van Arnhem te verbinden met deze stad, dit wordt versterkt door het feit dat de oudst bekende "van Arnhem" richter van Arnhem was. Maar het is ook mogelijk dat knechten van bijvoorbeeld de bovengenoemde ridders dezelfde naam als hun heren kregen en zo aan de familienaam van Arnhem kwamen. Het lopende onderzoek hoopt hier onder andere een antwoord op te vinden.


Doel van het genealogisch onderzoek

Het doel van het onderzoek dat op deze website wordt getoond is in de eerste plaats om te ontdekken of er een aantoonbare relatie ligt tussen de heren van Arnhem welke hiervoor zijn genoemd en de familie waar ikzelf toe behoord. Over het algemeen zegt men dat de adelijke tak "uitgestorven" is, de vraag is natuurlijk of dat ook werkelijk zo is?

Maar genealogie daagt uit tot meer....

Daarom werden er naast het hoofddoel een aantal subdoelen geformuleerd wat leidde tot de volgende onderzoeksvragen:

- Is er een genealogische relatie tussen de ridders van Arnhem van weleer en de onderzoeker?
- Hoe is de geografische verspreiding van de familie van Arnhem gegaan?
- In welke omstandigheden leefde de familie van Arnhem in de loop der eeuwen?.

Deze website toont de resultaten en vorderingen van het onderzoek. Het onderzoek is nog lang niet af en de gestelde vragen zijn slechts ten dele beantwoord. Daarom zal deze site regelmatig een update krijgen, waarbij de vorderingen in het onderzoek worden aangevuld. Mocht u bij dit onderzoek willen helpen bent u van harte uitgenodigd om de gegevens te completeren. Wel vragen we u daarbij de gebruikte bronnen te vermelden.

Tot slot is het goed op te merken dat de volgende verbasteringen van de naam van Arnhem gevonden zijn, zoals van Aarnhem, Aernhem, Arnheim, Aarnem, Aernem, Arnehem, Ahrnem, Arnem, Arem en Arum.


Ik wens u veel plezier op deze site.
Pim van Arnhem.

 

 Iedereen die gegevens heeft gestuurd: bedankt!

Update
6 augustus 2010


Ruim 300 nieuwe personen toegeveogd en ruim 100 aanvullingen op bestaande personen. Veel toevoegingen in tak Den Bosch, ook de tak Rheden is uitgebreid. In de fragmenten zijn veel gegevens uit de omgeving van Nijmegen, Leiden en Amsterdam opgenomen, maar ook veel andere plaatsen. Verder nieuwe personen in de takken Angerlo, Didam, Maurik.

Update
26 januari 2010


250 nieuwe personen toegevoegd en ruim 60 aanvullingen op bestaande personen over bijna alle takken.

Update
15 oktober 2009


Een geheel nieuwe pagina van de adellijke tak: Overzichtspagina uit meerdere bronnen. Met bijzondere dank aan het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Zij gaven toestemming om het artikel "Van Arnhem, een poging orde op zaken te stellen" van Wijnaendts van Resandt uit De Nederlandsche Leeuw van 1996 als basis voor deze pagina te gebruiken.

Met voetnoten over zijn afwijkingen tussen de genealogieŽn van Abraham Ferwerda, baron Van Herckenrode en anderen. Tot slot heb ik enkele gegevens toegevoegd uit "Coulissen van de macht", waar C.L. Verkerk, een voorstel doet voor de koppeling tussen de ministerialenfamilie Van Arnhem en de ridders en schepenen Van Arnhem.Heeft u interessante gegevens? Neem dan contact met mij op via het mailadres op deze site.

 

 

 

Home  l familietakken: l  Adel (Ferwerda) l Adel (Herckenrode) l Angerlo l Arnhem-VS l Den Bosch l Didam l Laren l Maurik l Maurik Stamreeks l Nieuwcoop l Nijmegen l Rheden l Rotterdam l Fragmenten l

© 2004 Pim van Arnhem Online. All rights reserved.   Design by: www.rickyswebtemplates.com