Genealogie van Zacharias van Arnhem

Onderstaande genealogie is samengesteld door Abraham Ferwerda en overgenomen uit 'Het Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-Boek', een uitgave uit 1785.

Het geslacht van Arnhem, "een der oudste en alleredelste geslachten van Gelderlandt" zullen we ten tonele voeren. Het eerste gedenkstuk van de ridders van Arnhem wordt gevonden in een voorrechtbrief van Graaf Otto van Gelder en Zutphen, te vinden in het begin van het Privilegie-boek van de stad Zutphen, en die gegeven is in het jaar 1190 n.Chr. Op dat moment was Hendrik de VI, zoon van Frederik Barbarossa, keizer van Rome, en Balduinus de II bezat den bisschoppelijke zetel in Utrecht. Er wordt vermeld dat Graaf Otto het toenmalige stadje Zutphen tot een vrije stad maakt en daar een regering van twaalf schepenen aanstelt. In die brief dus wordt Zacharias van Arnhem genoemd.

I Zacharias van Arnhem is geboren omstreeks 1170 in Arnhem.

Kind van Zacharias uit onbekende relatie:

1 Christiaan van Arnhem, geboren omstreeks 1230 in Arnhem Volgt II.


II Christiaan van Arnhem, ridder, is geboren omstreeks 1230 in Arnhem, zoon van Zacharias van Arnhem.

Kind van Christiaan uit onbekende relatie:

1 Jacobus van Arnhem, geboren omstreeks 1255 in Arnhem Volgt III.


III Jacobus van Arnhem, ridder, is geboren omstreeks 1255 in Arnhem, zoon van Christiaan van Arnhem.

Kind van Jacobus uit onbekende relatie:

1 Diederik van Arnhem, geboren omstreeks 1276 in Arnhem Volgt IV.


IV Diederik van Arnhem, ridder, is geboren omstreeks 1276 in Arnhem, zoon van Jacobus van Arnhem.

Kind van Diederik uit onbekende relatie:

1 Wijnant (Diederikszn) van Arnhem, geboren omstreeks 1301 in Arnhem Volgt V.


V Wijnant (Diederikszn) van Arnhem is geboren omstreeks 1301 in Arnhem, zoon van Diederik van Arnhem. Wijnant (Diederikszn) is overleden op maandag 9 april 1351, ongeveer 50 jaar oud. Wijnant (Diederikszn), ridder, trouwde met Machtelt Punder. Machtelt is geboren omstreeks 1304 in Arnhem.

Kinderen van Wijnant (Diederikszn) en Machtelt:

1 Christina van Arnhem, geboren omstreeks 1327 in Arnhem. Christina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1349 met Otto van Bylant de Jonge, ridder. Hij is een zoon van Theodoric Doys Dictus van Bilant de Jonge en Sophia van der Leck.
2 Diderik van Arnhem, geboren omstreeks 1328 in Arnhem Volgt VI-a.
3 Gerrit van Arnhem, geboren omstreeks 1330 in Arnhem Volgt VI-b.
4 Wijnant van Arnhem, geboren omstreeks 1332 in Arnhem Volgt VI-c.


VI-a Diderik van Arnhem, ridder, is geboren omstreeks 1328 in Arnhem, zoon van Wijnant (Diederikszn) van Arnhem en Machtelt Punder.
Kinderen van Diderik uit onbekende relatie:

1 Barthold van Arnhem.
2 Wynand van Arnhem.
3 Wynolda van Arnhem. Wynolda trouwde in 1358 met Ghisebert van Haeften.


VI-b Gerrit van Arnhem is geboren omstreeks 1330 in Arnhem, zoon van Wijnant (Diederikszn) van Arnhem en Machtelt Punder. Gerrit, ridder en rechter te Arnhem (1358), trouwde, ongeveer 49 jaar oud, in 1379 met Juttha, 45 jaar oud. Juttha is geboren in 1334 in Arnhem.

Kinderen van Gerrit en Juttha:

1 Wijnand van Arnhem, geboren omstreeks 1356 in Arnhem Volgt VII.
2 Willem van Arnhem, geboren omstreeks 1358 in Arnhem. Hij was schepen van Arnhem (1395).
3 Klaas van Arnhem, geboren omstreeks 1360 in Arnhem.
4 Mechteld van Arnhem, geboren omstreeks 1362 in Arnhem.


VII Wijnand van Arnhem is geboren omstreeks 1356 in Arnhem, zoon van Gerrit van Arnhem en Juttha. Wijnand is overleden op vrijdag 10 oktober 1448, ongeveer 92 jaar oud. Wijnand, ridder, richter van de Veluwe:
(1) trouwde met Udelle van Gruithuizen. Udelle is overleden vóór 1382.
(2) trouwde met Elisabeth van Assendelft. Elisabeth is geboren omstreeks 1360 in Heemskerk.

Kinderen van Wijnand en Elisabeth:

1 Johanna van Arnhem, geboren omstreeks 1382 in Arnhem. Johanna is overleden in 1446, ongeveer 64 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1400 met Hendrik van Middachten, ridder.
2 Dirk van Arnhem, geboren omstreeks 1384 in Arnhem Volgt VIII-a.
3 Elisabeth van Arnhem, geboren omstreeks 1386 in Arnhem. Elisabeth trouwde met Evert van Welp.
4 Margaretha van Arnhem, geboren omstreeks 1388 in Arnhem. Margaretha trouwde met Adriaan van Broekhuizen.
5 Gerrit van Arnhem, geboren omstreeks 1390 in Arnhem Volgt VIII-b.

Notitie bij Wijnand: Ten westen van de stad Arnhem slijpt al sinds de ijstijden een beek een dal van de stuwwal uit. Deze beek werd en wordt Slijpbeek (Sliepbeek), Klingelbeek (‘cling’= heuvel) of Mariëndaalbeek genoemd. In het dal bevinden zich meer kleinere beken die vanuit verschillende bronnen en sprengkoppen (uitgegraven verzamelplek van grondwater) beginnen.
In een hoger gelegen deel van dat dal, in de onmiddellijke nabijheid van de sprengkop van de beek, stelde een aanzienlijke Arnhemse burger - Wijnand van Arnhem - in 1392 grond ter beschikking om een klooster te stichten. Het klooster kreeg, naar de ligging bij de bronnen en beken, de naam ‘Domus Fontis Beatae Mariae’, ‘Het huis bij de bron van de Heilige Maria’. Deze lange naam werd in het dagelijks gebruik Fonteijne-klooster (fonteijn=bron), Mariënborn (born=bron) en later Mariëndaal.

Wijnand van Arnhem had van de Gelderse Hertog Willem van Gulik en de bisschop van Utrecht, Floris van Wevelinchoven, toestemming gekregen om het klooster te vormen naar het voorbeeld van het beroemde klooster te Windesheim, even ten zuiden van Zwolle. Daar leefden Geert Grote en zijn volgelingen volgens de regels van de ‘Augustijner orde der Reguliere kanunniken’. Eén van die volgelingen, de Arnhemse burger Arent van Gruythuijzen, ondersteunde Wijnand van Arnhem bij de stichting van het nieuwe Augustijnerklooster bij Arnhem. enkele geestelijken, waaronder Meester Floris Radewijns, Willem van Gronde en Jan van Brinkrink, kwamen uit Windesheim over om voor de inrichting van het klooster te zorgen.
De bouwmeesters waren Hendrik Wildo uit ´s-Hertogenbosch en Hendrik Wilsen uit Kampen. De eerste rector van het klooster was Johannes van Kempen, de broer van de beroemde Thomas à Kempis. De eerste prior (bestuurder) was Arnold van Kalkar.
Het klooster maakte een geheel uit met het klooster te Windesheim en werd “de oudste dochter van Windesheim" genoemd. De kleding van de kloosterlingen bestond uit een wit overkleed met daarboven een zwarte kap. De bewoners van het klooster hielden zich vooral bezig met landbouw en wetenschap. Beroemd was de schrijf- en boekenzaal, het scriptorium, van het klooster. Het klooster had een eigen kerkhof. Daar werd o.a. Mechteld van Gelre (overleden 1381) begraven.VIII-a Dirk van Arnhem is geboren omstreeks 1384 in Arnhem, zoon van Wijnand van Arnhem en Elisabeth van Assendelft. Dirk, ridder, trouwde met Jutte van Lembeke.

Kinderen van Dirk en Jutte:

1 Jutta van Arnhem. Jutta:
(1) trouwde met Johan van Appelthern.
(2) trouwde met Pillegrom van Putten.
2 Wynand van Arnhem Volgt IX-a.


IX-a Wynand van Arnhem, zoon van Dirk van Arnhem en Jutte van Lembeke. Wynand, ridder, heer van Lembeke, raad en kamerling van de hertog van Bourgondie, stadhouder der leenen van het hertogdom Gelre en graafschap Zutphen, trouwde met NN van Culenborg. Zij is een dochter van Arend van Culenborg.

Notitie bij Wynand: heeft geen wettige kinderen nagelaten, mogelijk wel onwettige kinderen?


VIII-b Gerrit van Arnhem is geboren omstreeks 1390 in Arnhem, zoon van Wijnand van Arnhem en Elisabeth van Assendelft. Gerrit is overleden op vrijdag 12 april 1436 in Arnhem, ongeveer 46 jaar oud. Hij is begraven in het Klooster Mariendaal, in Armhem. Gerrit, ridder, schepen en burgemeester, trouwde met Cunegonda van Kuinre. Cunegonda is geboren omstreeks 1394 in Kuinre, dochter van Herman II van Kuinre en Hillegonda van Heeckeren - Rechteren. Cunegonda is overleden na 1432, ongeveer 38 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Cunegonda:

1 Alyd van Arnhem . Alyd trouwde in 1437.
2 Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf), geboren omstreeks 1427 in Arnhem Volgt IX-b.

Notitie bij Gerrit: Later is zijn grafzerk door Paul van Arnhem (geb. 1553) naar de kerk van Velp overgebracht


IX-b Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf) is geboren omstreeks 1427 in Arnhem, zoon van Gerrit van Arnhem en Cunegonda van Kuinre. Wijnand is overleden op dinsdag 27 februari 1486 in Arnhem, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in de St. Agnietenkerk te Arnhem. Wijnand, schepen van Arnhem (1459 - 1462), burgemeester van Arnhem (1462 - 1475), ridder van Jeruzalem, trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1453 met Sophia van Rechteren en Voorst van Heeckeren, ongeveer 16 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1437 in Dalfsen, dochter van Frederik van van Rechteren van Heeckeren en Cunegonda van Polanen. Sophia is overleden op vrijdag 16 november 1509 in Arnhem, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven in de St. Agnietenkerk te Arnhem.

Kinderen van Wijnand en Sophia:

1 Jutta van Arnhem. Jutta is overleden in Arnhem. Zij is begraven op vrijdag 2 december 1541 in het St. Agnietenklooster te Arnhem. Zij was geestelijke in St. Agnietenklooster te Arnhem
2 Johan Wijnandszn. van Arnhem (tot Kernhem), geboren in 1457 in Arnhem Volgt X-a.
3 Gerhard (Gerrit) van Arnhem (tot Presikhaaf), geboren omstreeks 1464 in Arnhem Volgt X-b.
4 Cunera (Kunigonda) van Arnhem, geboren omstreeks 1468 in Arnhem. Cunera (Kunigonda) trouwde met Johan van Salland. Johan is geboren in 1462 in Arnhem, zoon van Bertold van Salland en Margriet van Keppel.


X-a Johan Wijnandszn. van Arnhem (tot Kernhem) is geboren in 1457 in Arnhem, zoon van Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf) en Sophia van Rechteren en Voorst van Heeckeren. Johan Wijnandszn. is overleden op dinsdag 12 december 1531 in Arnhem, 74 jaar oud. Hij is begraven in het Klooster Mariendaal, te Armhem. Johan Wijnandszn., heer van Kernhem, ridder, schepen van Arnhem, schout van de stad Geldern 1505, trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 20 september 1484 met Aleid van Bemmel, 12 jaar oud, vrouwe van Kernhem, beleend met huis Kernhem 1481. Aleid is geboren in 1472, dochter van Albert van Bemmel en Christina Valckenaer. Aleid is overleden op vrijdag 11 mei 1543 in Ede, 71 jaar oud.
Kinderen van Johan Wijnandszn en Aleid:

1 Anna van Arnhem, geboren op woensdag 17 juli 1487. Anna is overleden op maandag 8 september 1533 in Ellikom, 46 jaar oud. Anna trouwde, minstens 8 jaar oud, na 1495 met Anthony van Middachten, minstens 30 jaar oud, heer van Herveld (1496). Anthony is geboren in 1465, zoon van Herman van Middachten en Walburch van Diepenbroek. Hij is weduwenaar van Agnes van Reede. Anthony is overleden op zondag 23 februari 1533, 68 jaar oud.
2 Wijnand van Arnhem, geboren op donderdag 5 november 1488. Wijnand is overleden in 1513 in Lombardije, 25 jaar oud.
3 Alberta van Arnhem, geboren in 1490. Alberta is overleden in 1540 in hetSt. Agnietenklooster te Arnhem, 50 jaar oud. Zij was geestelijke in St. Agnietenklooster te Arnhem.
4 Albert van Arnhem, geboren op zaterdag 4 februari 1491. Albert is overleden in 1516 in Friesland, 25 jaar oud. Hij is begraven te Sneek.
5 Frans van Arnhem, geboren op vrijdag 26 april 1492. Frans, kanunniek te Zutphen, is overleden in 1529 in Zutphen, 37 jaar oud. Hij is begraven te Raads kapel te Zutphen.
6 Sophia van Arnhem, geboren op maandag 8 september 1493. Sophia is overleden in 1548 in ter Aa, 55 jaar oud. Zij is begraven in de kerk van ter Aa. Sophia trouwde, 19 jaar oud, in 1512 met Gerard van Renesse van de Aa.
7 Johanna van Arnhem, geboren in 1494. Johanna is overleden in Ede.
8 Adriaan van Arnhem, geboren in 1496. Adriaan, ridder in de Duitse orde te Utrecht, is overleden op zaterdag 2 juni 1520, 24 jaar oud. Hij is begraven te Dieren.
9 Johan van Arnhem, geboren in 1497. Johan is overleden op woensdag 29 augustus 1526 in Lotharingen, 29 jaar oud.
10 Jochem van Arnhem, geboren in 1498. Jochem is begraven te Wageningen.
11 Kunera van Arnhem, geboren op vrijdag 1 mei 1500. Kunera is begraven te Ede.
12 Zeger Johanneszn van Arnhem, geboren op zondag 26 juni 1502 Volgt XI-a.
13 Gerrit van Arnhem, geboren in 1503. Gerrit is overleden in 1529, 26 jaar oud. Hij is begraven in de St. Agnietenkerk te Arnhem.
14 Klara van Arnhem, geboren in 1504. Klara is overleden in 1522 in Ede, 18 jaar oud. Klara trouwde, 18 jaar oud, in 1522 met Zweer van Brakel.
15 Hendrik van Arnhem, geboren en overleden in 1507.
16 Joseph van Arnhem, geboren op zaterdag 23 februari 1510 Volgt XI-b.


XI-a Zeger Johanneszn van Arnhem is geboren op zondag 26 juni 1502, zoon van Johan Wijnandszn. van Arnhem (tot Kernhem) en Aleid van Bemmel. Zeger Johanneszn is overleden op zondag 15 augustus 1557 in Ede, 55 jaar oud. Zeger Johanneszn, heer van Kernhem en jagermeester van de Veluwe, ridder, raadslid van de hertog van Kleef, raadlid van de keizer 1538:
(1) trouwde, 30 jaar oud, in 1532 met Anna Bentinck. Zij is een dochter van Johan Bentinck en Johanna van Apeldoorn. Anna is overleden op woensdag 22 september 1540 in Ede.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 12 september 1543 met Catharina van Honnepel. Zij is een dochter van Hendrik van Honnepel en NN van Goor. Catharina is weduwe van Reijnier van Voorst tot Doorneburg (ovl.1556). Catharina is overleden op woensdag 20 mei 1556 in Ede.

Kinderen van Zeger Johanneszn en Anna:

1 Johanna van Arnhem, geboren in 1533. Johanna is overleden in Huis Loo. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op zondag 10 juli 1558 met Elbert van Voorst. Elbert is overleden op woensdag 3 augustus 1611 in Huis Schoonderbeek in Putten. Hij is begraven in de kerk te Putten.
2 Margaretha van Arnhem, geboren in maart 1534. Margaretha is overleden op vrijdag 2 mei 1561 in Kleef, 27 jaar oud. Zij was geestelijk in het Niênklooster in het land Kleef.
3 Anna van Arnhem, geboren in maart 1534.
4 Elisabeth van Arnhem, geboren in 1536. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 8 december 1557 met Johan ter Borg.
5 Clara van Arnhem, geboren in 1537. Clara, geestelijk in het St. Agnietenklooster te Arnhem, is overleden op vrijdag 10 februari 1553 in St. Agnietenklooster te Arnhem, 16 jaar oud en aldaar begraven.
6 Henrika van Arnhem, geboren in 1538. Henrika is overleden in 1577, 39 jaar oud. Henrika trouwde, 37 jaar oud, in 1575 met Henrik van Assenbach tot Gottendorf.
7 Geertruid van Arnhem, geboren in 1539. Geertruid, mater in het St. Agnietenklooster in Arnhem is aldaar overleden op dinsdag 11 december 1612 en in deSt. Agnietenkerk te Arnhem begraven, 73 jaar oud.
8 Maria van Arnhem, geboren in 1540. Maria, geestelijke in het klooster van Isendoorn te Zutphen, en later geestelijk in het St. Hieronymusklooster in Zutphen, is overleden in 1614 in Zutphen, 74 jaar oud.

Kinderen van Zeger Johanneszn en Catharina:

1 Aleid van Arnhem, geboren op zondag 10 mei 1545. Aleid is overleden op woensdag 24 maart 1593 in Scherpenzeel, 47 jaar oud. Aleid trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 10 mei 1580 met Johan van Scherpenzeel, heer van Scherpenzeel. Hij is een zoon van Willem van Scherpenzeel en Hadewich van Zuylen van Nijeveld. Hij hertrouwde met Margriet van Essen en hertrouwde met Catharina van Lynden. Johan is overleden in 1619.
2 Wijnant van Arnhem, geboren op maandag 1 november 1546. Wijnant is overleden in 1547, 1 jaar oud.
3 Carel Zegerszn van Arnhem, geboren op maandag 24 augustus 1551 Volgt XII-a.


XII-a Carel Zegerszn van Arnhem is geboren op maandag 24 augustus 1551, zoon van Zeger Johanneszn van Arnhem en Catharina van Honnepel. Carel Zegerszn is overleden op maandag 20 september 1621 in Ede, 70 jaar oud. Carel Zegerszn, ridder, burgemeester van Arnhem (1576 - 1614), raadslid van het Vorstendom Gelre, gecommiteerde ter generaliteit (1582), trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 juni 1575 met Agnes van Stepraedt.

Kinderen van Carel Zegerszn en Agnes:

1 Katharina van Arnhem, geboren op zondag 13 mei 1576. Katharina trouwde, 29 jaar oud, in 1605 met Johan van Renesse van de Aa.
2 Henrika van Arnhem, geboren in 1577. Henrika is overleden op woensdag 29 mei 1577, 0 jaar oud. Zij is begraven te Ede.
3 Sicamber Carelszn van Arnhem, geboren op vrijdag 23 mei 1578 Volgt XIII-a.
4 Margaretha van Arnhem, geboren in mei 1579.
5 Henrik van Arnhem, geboren op zondag 7 augustus 1580. Henrik is overleden op donderdag 1 december 1580, 3 maanden oud. Hij is begraven te Ede.
6 Henrika van Arnhem, geboren op donderdag 2 november 1581. Henrika is overleden in 1581, 0 jaar oud.
7 Anna van Arnhem, geboren op vrijdag 15 april 1583. Anna is overleden op donderdag 29 oktober 1609 in Utrecht, 26 jaar oud.
8 Hendrica van Arnhem, geboren in 1584 in Wageningen. Hendrica is overleden vóór 1616, ten hoogste 32 jaar oud. Hendrica trouwde, 29 jaar oud, in 1613 met Lubbert Torck. Hij is een zoon van Frederik Torck en Maria van Wittenhorst. Hij hertrouwde met Jacoba van Arnhem (1616).

Notitie bij de geboorte van Hendrica: Haar ouders bevonden zich tijdens haar geboorte in Wageningen vanwege de oorlog.


XIII-a Sicamber Carelszn van Arnhem is geboren op vrijdag 23 mei 1578, zoon van Carel Zegerszn van Arnhem en Agnes van Stepraedt. Sicamber Carelszn is overleden in 1657, 79 jaar oud. Sicamber Carelszn, schout van Rheden (1626 - 1633), trouwde met Berendina Staveren Off Stammen. Berendina is overleden in 1657.

Kind van Sicamber Carelszn en Berendina:

1 Zeger Sicamberzn van Arnhem, geboren in 1610 in Rheden Volgt XIV-a.


XIV-a Zeger Sicamberzn van Arnhem is geboren in 1610 in Rheden, zoon van Sicamber Carelszn van Arnhem en Berendina Staveren Off Stammen. Zeger Sicamberzn is overleden vóór 1657, ten hoogste 47 jaar oud. Zeger Sicamberzn, schout van Rheden (1636 - 1652), trouwde, 25 jaar oud, in 1635 met Hendrina Brouwer, 25 jaar oud. Hendrina is geboren in 1610 in Velp, dochter van Gijsbert Brouwer. Zij hertrouwde met David ten Hage.

Kinderen van Zeger Sicamberzn en Hendrina:

1 Berendje van Arnhem. Berendje trouwde op donderdag 28 april 1667 in Spankeren met Gijsbert Vleming, 22 jaar oud, landbouwer op "den Grooten Durck" te Velp. Gijsbert is geboren in 1645 in Velp, zoon van Wolter Vleming en Naeleke van de Velde.
2 Gijsbertha (Zegers) van Arnhem, geboren op dinsdag 2 februari 1644 in Rheden.Gijsbertha (Zegers) is overleden op maandag 30 juni 1704 in Emden (Dld), 60 jaar oud. Gijsbertha (Zegers) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 11 augustus 1669 in Westervoort met Patricus Wilhelmus Davidson, 25 jaar oud, sergeant. Patricus Wilhelmus is geboren op zondag 3 april 1644 in Grave, zoon van William Davidson en Goswyna Thomasdr van Kerkhof. Hij is gedoopt op woensdag 6 april 1644 in Elizabeth Kerk te Grave. Patricus Wilhelmus is overleden op donderdag 30 november 1719 in Emden (Dld), 75 jaar oud.


XI-b Joseph van Arnhem is geboren op zaterdag 23 februari 1510, zoon van Johan Wijnandszn. van Arnhem (tot Kernhem) en Aleid van Bemmel. Joseph is overleden op zaterdag 20 december 1586, 76 jaar oud. Joseph schepen van Arnhem, ridder, richter van Arnhem, trouwde 32 jaar oud, in 1542 met Jacoba van Speulde, 16 jaar oud. Jacoba is geboren in 1526, dochter van Gerrit van Speulde en Frieda van Wijnbergen. Jacoba, vrouwe tot Hulhorst, is overleden in 1556, 30 jaar oud.

Kinderen van Joseph en Jacoba:

1 Johan van Arnhem, geboren op donderdag 20 september 1543 Volgt XII-b.
2 Jacoba van Arnhem, geboren in 1546. Jacoba is overleden in 1615, 69 jaar oud.
3 Paul van Arnhem, geboren op dinsdag 18 april 1553 Volgt XII-c.
4 Gerrit van Arnhem, geboren in 1556. Gerrit, stalmeester van Prins Maurits van Oranje, is overleden in 1597, 41 jaar oud. Hij is begraven te Harderwijk.


XII-b Johan van Arnhem is geboren op donderdag 20 september 1543, zoon van Joseph van Arnhem en Jacoba van Speulde. Johan is overleden op woensdag 14 maart 1607, 63 jaar oud. Johan, raadslid van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, richter te Arnhem en in Veluwezoom, trouwde, 45 jaar oud, op zondag 10 september 1589 met Johanna van Ittersum, 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1569, dochter van Robert van Ittersum en Johanna van Mulert. Johanna is overleden op dinsdag 17 november 1626, 57 jaar oud.

Kinderen van Johan en Johanna:

1 Jacoba van Arnhem, geboren op maandag 27 mei 1591. Jacoba is overleden op donderdag 18 december 1653 in Wageningen, 62 jaar oud. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, in mei 1616 met Lubbert Torck. Hij is een zoon van Frederik Torck en Maria van Wittenhorst. Hij is weduwnaar van Hendrica van Arnhem (1585-1616).
2 Robbert van Arnhem, geboren op maandag 1 maart 1593. Robbert is overleden op vrijdag 29 oktober 1593, 7 maanden oud.
3 Joseph van Arnhem, geboren op dinsdag 20 september 1594. Joseph is overleden op zaterdag 6 oktober 1618, 24 jaar oud.
4 Robbert van Arnhem, geboren op zaterdag 20 juli 1596 Volgt XIII-b.
5 Gerrit van Arnhem, geboren op maandag 5 januari 1598 Volgt XIII-c.
6 NN van Arnhem, geboren op donderdag 5 augustus 1599 en enkele dagen later overleden, 0 jaar oud.
7 Ernst van Arnhem, geboren op zondag 6 oktober 1602. Ernst is overleden op donderdag 14 september 1606, 3 jaar oud.
8 Paul van Arnhem, geboren op vrijdag 20 mei 1605. Paul is overleden op dinsdag 28 augustus 1629, 24 jaar oud.
9 Johanna van Arnhem, geboren op maandag 25 juni 1607.


XIII-b Robbert van Arnhem is geboren op zaterdag 20 juli 1596, zoon van Johan van Arnhem en Johanna van Ittersum. Robbert, landdrost van de Veluwe, trouwde met Ermgard Elizabeth van Dorth erfdochter van de vrije heerlijkheid Rozendaal bij de stad Arnhem.
Kinderen van Robbert en Ermgard Elizabeth:

1 Elisabeth van Arnhem. Elisabeth is overleden in Brussel. Elisabeth trouwde met Frederik Willem van Heiden, baron.
2 Janna Margaretha van Arnhem, geboren op vrijdag 12 december 1636. Janna Margaretha is overleden in januari 1721, 84 jaar oud. Janna Margaretha trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 10 december 1667 met Johan van Arnhem, 31 jaar oud, haar volle neef. Johan is geboren in 1636 in ´s Gravenhage, zoon van Gerrit van Arnhem en Theodora van Wassenaar van Duivenvoorde. Johan is overleden op zaterdag 12 december 1716 in Huize Rozendaal te Arnhem, 80 jaar oud. Hij is begraven in de kerk te Velp.


XIII-c Gerrit van Arnhem is geboren op maandag 5 januari 1598, zoon van Johan van Arnhem en Johanna van Ittersum. Gerrit trouwde, 36 jaar oud, in 1634 met Theodora van Wassenaar van Duivenvoorde. Zij is een dochter van Jan van Wassenaar van Duivenvoorde en Maria van Voorst. Zij is weduwe van Gerrit Randerode van der Aa (ovl. voor 1634).

Kind van Gerrit en Theodora:

1 Johan van Arnhem, geboren in 1636 in ´s Gravenhage Volgt XIV-b.


XIV-b Johan van Arnhem is geboren in 1636 in ´s Gravenhage, zoon van Gerrit van Arnhem en Theodora van Wassenaar van Duivenvoorde. Johan is overleden op zaterdag 12 december 1716 in Huize Rozendaal te Arnhem, 80 jaar oud. Hij is begraven in de kerk te Velp.Johan lid van de ridderschap Veluwe vanaf 11-05-1674, ordinaris gedeputeerde van het Veluwsche kwartier vanaf 11-02-1675 tot 19-08-1701, richter van Arnhen en in Veluwezoom vanaf 09-02-1684, door koning Willem III begunstigd met het extraordinaris Raadsheerschap van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen vanaf 15-08-1701, landdrost van de Veluwe, trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 10 december 1667 met Janna Margaretha van Arnhem, 30 jaar oud, zijn nicht. Janna Margaretha is geboren op vrijdag 12 december 1636, dochter van Robbert van Arnhem en Ermgard Elizabeth van Dorth. Janna Margaretha is overleden in januari 1721, 84 jaar oud.

XII-c Paul van Arnhem is geboren op dinsdag 18 april 1553, zoon van Joseph van Arnhem en Jacoba van Speulde. Paul, landrentmeester van Gelderland:
(1) trouwde, 34 jaar oud, in 1587 met Elisabeth van Appelthorn. Zij is een dochter van Peter van Appelthorn en Henrica van Herwaerden. Elisabeth is overleden vóór 1591.
(2) trouwde, 38 jaar oud, in 1591 met Henrika van Golstein.

Kind van Paul en Elisabeth:

1 Johanna van Arnhem, geboren omstreeks 1588.

Kinderen van Paul en Henrika:

1 Joseph van Arnhem, geboren op woensdag 16 juni 1593.
2 Elizabeth van Arnhem, geboren in 1595.
3 Henrik van Arnhem, geboren omstreeks 1597.


X-b Gerhard (Gerrit) van Arnhem (tot Presikhaaf) is geboren omstreeks 1464 in Arnhem, zoon van Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf) en Sophia van Rechteren en Voorst van Heeckeren. Gerhard (Gerrit), schepen van Arnhem (1481), trouwde met Margaretha (Mechtild) van Doornick.

Kind van Gerhard (Gerrit) en Margaretha (Mechtild):

1 Cornelia van Arnhem. Cornelia is overleden in 1553 in Arnhem. Zij is begraven op woensdag 27 december 1553 in de St. Agnietenkerk te Arnhem. Cornelia, vrouwe van Presikhaaf, trouwde met Alof Haeck van Ruytenborch tot Zutphen. Hij is een zoon van Egbert van Ruytenborch en Elisabeth van Amstel van Mijnden.


VI-c Wijnant van Arnhem is geboren omstreeks 1332 in Arnhem, zoon van Wijnant (Diederikszn) van Arnhem en Machtelt Punder. Wijnant, hertog van Gelre, trouwde met Mechteld. Zij is weduwe van Jan van Kleve.

 

 

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 10-12-2006 21:44

 

 


Grafische weergave
in pdf format
Juttha
Mechteld
Amstel van Mijnden van, Elisabeth
Apeldoorn van, Johanna
Appelthern van, Johan
Appelthorn van, Elisabeth
Appelthorn van, Peter
Arnhem van, Adriaan
Arnhem van, Albert
Arnhem van, Alberta
Arnhem van, Aleid
Arnhem van, Alyd
Arnhem van, Anna (*17-07-1487)
Arnhem van, Anna (*?-03-1534)
Arnhem van, Anna (*15-04-1583)
Arnhem van, Barthold
Arnhem van, Berendje
Arnhem van, Carel Zegerszn
Arnhem van, Christiaan
Arnhem van, Christina
Arnhem van, Clara
Arnhem van, Cornelia
Arnhem van, Cunera (Kunigonda)
Arnhem van, Diderik
Arnhem van, Diederik
Arnhem van, Dirk
Arnhem van, Elisabeth [XIV-b]
Arnhem van, Elisabeth [VIII-c]
Arnhem van, Elisabeth [XII-b]
Arnhem van, Elizabeth [Dochter XII-g]
Arnhem van, Ernst
Arnhem van, Frans
Arnhem van, Geertruid
Arnhem van, Gerrit (*±1330)
Arnhem van, Gerrit (*±1390)
Arnhem van, Gerrit (*1503)
Arnhem van, Gerrit (*1556)
Arnhem van, Gerrit (*1598)
Arnhem van, Gijsbertha (Zegers)
Arnhem van, Hendrica
Arnhem van, Hendrik
Arnhem van, Henrik (*1580)
Arnhem van, Henrik (*±1597)
Arnhem van, Henrika (*1538)
Arnhem van, Henrika (*1577)
Arnhem van, Henrika (*1581)
Arnhem van, Jacoba (*1546)
Arnhem van, Jacoba (*1591)
Arnhem van, Jacobus
Arnhem van, Janna Margaretha
Arnhem van, Jochem
Arnhem van, Johan (*1497)
Arnhem van, Johan (*1543)
Arnhem van, Johan (*1636)
Arnhem van, Johanna (*1382)
Arnhem van, Johanna (*1494)
Arnhem van, Johanna (*1533)
Arnhem van, Johanna (*1588)
Arnhem van, Johanna (*1607)
Arnhem van, Joseph (*1510)
Arnhem van, Joseph (*1593)
Arnhem van, Joseph (*1594)
Arnhem van, Jutta [IX-b]
Arnhem van, Jutta [Dochter IX-d]
Arnhem van, Katharina
Arnhem van, Klaas
Arnhem van, Klara
Arnhem van, Kunera
Arnhem van, Margaretha (*1388)
Arnhem van, Margaretha (*1534)
Arnhem van, Margaretha (*1579)
Arnhem van, Maria
Arnhem van, Mechteld
Arnhem van, NN
Arnhem van, Paul (*1553)
Arnhem van, Paul (*1605)
Arnhem van, Robbert (*1593)
Arnhem van, Robbert (*1596)
Arnhem van, Sicamber Carelszn
Arnhem van, Sophia
Arnhem van, Wijnand (*1356)
Arnhem van, Wijnand (*1488)
Arnhem van, Wijnant (*1332)
Arnhem van, Wijnant (*1546)
Arnhem van, Wijnant (Diederikszn)
Arnhem van, Willem
Arnhem van, Wynand [Zoon VI-b]
Arnhem van, Wynand [IX-a]
Arnhem van, Wynolda
Arnhem van, Zacharias
Arnhem van, Zeger Johanneszn
Arnhem van, Zeger Sicamberzn
Arnhem (tot Kernhem) van, Johan Wijnandszn.
Arnhem (tot Presikhaaf) van, Gerhard (Gerrit)
Arnhem (tot Presikhaaf) van, Wijnand
Assenbach tot Gottendorf van, Henrik
Assendelft van, Elisabeth

Bemmel van, Albert
Bemmel van, Aleid
Bentinck, Anna
Bentinck, Johan
Bilant de Jonge van, Theodoric Doys Dictus
Borg ter, Johan
Brakel van, Zweer
Broekhuizen van, Adriaan
Brouwer, Gijsbert
Brouwer, Hendrina
Bylant de Jonge van, Otto

Culenborg van
Culenborg van, Arend

Davidson, Patricus Wilhelmus
Davidson, William
Diepenbroek van, Walburch
Doornick van, Margaretha (Mechtild)
Dorth van, Ermgard Elizabeth

Golstein van, Henrika
Goor van, NN
Gruithuizen van, Udelle

Haeften van, Ghisebert
Heeckeren - Rechteren van, Hillegonda
Heiden van, Frederik Willem Baron
Herwaerden van, Henrica
Honnepel van, Catharina
Honnepel van, Hendrik

Ittersum van, Johanna
Ittersum van, Robert

Keppel van, Margriet
Kerkhof van, Goswyna Thomasdr.
Kuinre van, Cunegonda
Kuinre van, Herman II

Leck van der, Sophia
Lembeke van, Jutte

Middachten van, Anthony
Middachten van, Hendrik
Middachten van, Herman
Mulert van, Johanna

Polanen van, Cunegonda
Punder, Machtelt
Putten van, Pillegrom

Rechteren en Voorst van Heeckeren van, Sophia
Rechteren van Heeckeren van, Frederik
Renesse van de Aa van, Gerard
Renesse van de Aa van, Johan
Ruytenborch van, Egbert
Ruytenborch tot Zutphen van, Alof Haeck

Salland van, Bertold
Salland van, Johan
Scherpenzeel van, Johan
Scherpenzeel van, Willem
Speulde van, Gerrit
Speulde van, Jacoba
Staveren Off Stammen, Berendina
Stepraedt van, Agnes

Torck, Frederik
Torck, Lubbert

Valckenaer, Christina
Velde van de, Naeleke
Vleming, Gijsbert
Vleming, Wolter
Voorst van, Elbert
Voorst van, Maria

Wassenaar van Duivenvoorde van, Jan
Wassenaar van Duivenvoorde van, Theodora
Welp van, Evert
Wijnbergen van, Frieda
Wittenhorst van, Maria

Zuylen van Nijeveld van, Hadewich

  

 

Home  l familietakken: l  Adel (Ferwerda) l Adel (Herckenrode) l Angerlo l Arnhem-VS l Den Bosch l Didam l Laren l Maurik l Maurik Stamreeks l Nieuwcoop l Nijmegen l Rheden l Rotterdam l Fragmenten l

© 2006 Pim van Arnhem Online. All rights reserved.   Design by: www.rickyswebtemplates.com