Genealogie van de adellijke familie Van Arnhem

Mijn hartelijke dank gaat uit naar het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Zij gaven mij toestemming om de gegevens te gebruiken die W. Wijnaendts van Resandt vermeld heeft in "Van Arnhem, een poging orde op zaken te stellen" in De Nederlandsche Leeuw van januari-maart 1996. Deze gegevens zijn de basis geworden voor deze pagina van de genealogie van de adellijke familie Van Arnhem.

Waar afgeweken is van, of aanvullingen gegeven zijn op dit artikel, wordt dit aangegeven in de voetnoten. Ook zijn in de voetnoten notities opgenomen die refereren aan de genealogien die zijn opgesteld door Abraham Ferwerda en baron Van Herckenrode. Van deze laatste kunt u de originele genealogin op deze site vinden, zie Adel (Ferwerda) en Adel (Herckenrode).

Daarnaast heb ik enkele gegevens toegevoegd uit het boek "Coulissen van de macht", pagina 606, waar C.L. Verkerk, onder voorbehoud en dus in zekere zin speculatief, een voorstel doet voor de koppeling tussen de ministerialenfamilie Van Arnhem en de ridders en schepenen Van Arnhem. De eerste generaties tot aan Winekinus (Winandus) [overleden voor 1290], zijn leden van deze ministerialenfamilie. Volgens Verkerk is deze relatie niet bewezen, maar zeker ook niet onmogelijk. Voor mij reden deze interessante gegevens toe te voegen. Verwijzingen naar Verkerk zijn opgenomen in de voetnoten. Dit boek is overigens deels te lezen op internet, zie C.L. Verkerk, "Coulissen van de macht".


I Zacharias van Arnhem. [1]

Kinderen van Zacharias uit onbekende relatie:

1 Winandus van Arnhem. Volgt II-a.
2 Jacobus van Arnhem. Volgt II-b.

II-a Winandus van Arnhem, zoon van Zacharias van Arnhem (zie I). [2]

Kind van Winandus uit onbekende relatie:

1 Arnoldus van Arnhem. Volgt III-a.

III-a Arnoldus van Arnhem, zoon van Winandus van Arnhem (zie II-a). Genoemd in 1203 en 1206. [3]

Kinderen van Arnoldus uit onbekende relatie:

1 Winekinus (Winandus) van Arnhem. Volgt IV-a.
2 Noyekinus van Arnhem. Volgt IV-b.

IV-a Winekinus (Winandus) van Arnhem, zoon van Arnoldus van Arnhem (zie III-a). Winekinus, richter van Arnhem in 1281 en eigenaar van een visvijver aan de Arnhemse beek bij de Oude Mark, is overleden vr dinsdag 31 oktober 1290. [4]

Kinderen van Winekinus uit onbekende relatie:

1 Wynandus van Arnhem. Hij was priester in 1290 en vicaris in de Grote Kerk te Arnhem in 1293.
2 Arnoldus van Arnhem. Hij was eigenaar van de visvijver in 1291 en schepen van Arnhem in 1294.
3 Nicolaus van Arnhem. Volgt V-a.
4 Theodoricus (Dirk, Tyke) van Arnhem. Volgt V-b.

V-a Nicolaus van Arnhem, zoon van Winekinus (Winandus) van Arnhem (zie IV-a). Hij was schepen van Arnhem tussen 1295 en 1332.

Kinderen van Nicolaus uit onbekende relatie:

1 Theodoricus (Dirk) van Arnhem. Hij was priester in 1314, pastoor te Arnhem in 1332, kannunnik van de Sint Jan en rector in 1339.
2 Nicolaes van Arnhem. Hij was schepen van Arnhem tussen 1321 en 1329.

V-b Theodoricus (Dirk, Tyke) van Arnhem, zoon van Winekinus (Winandus) van Arnhem (zie IV-a). Theodoricus, schepen van Arnhem tussen 1301 en 1311, trouwde in 1300 in Arnhem. [5]

Kind van Theodoricus uit onbekende relatie:

1 Wijnand (Diederikszoon) van Arnhem. Volgt VI.

VI Wijnand (Diederikszoon) van Arnhem, zoon van Theodoricus (Dirk, Tyke) van Arnhem (zie V-b). Wijnand is overleden na zaterdag 9 april 1351. Wijnand, schepen van Arnhem tussen 1317 en 1332, knape in 1324 en ridder in 1335, trouwde in 1326 in Arnhem met Mechteld Punder. [6] Mechteld is een dochter van Gerard (Gerrit) Ludofsz Punder en Christina?.

Kinderen van Wijnand en Mechteld: [7]

1 Christina van Arnhem. Christina:
(1) trouwde in 1335 met Gijsbert Cock van Bylandt. Gijsbert is overleden vr 1349.
(2) trouwde in 1349 met Otto van Bylandt. Otto is een zoon van Dirk Doys van Bylandt en Sophia van der Leck.
2 Diederik van Arnhem. Volgt VII-a.
3 Gerard (Gerrit) van Arnhem. Volgt VII-b.
4 Wijnand van Arnhem. Volgt VII-c.

VII-a Diederik van Arnhem, zoon van Wijnand (Diederikszoon) van Arnhem (zie VI) en Mechteld Punder. Diederik is overleden vr zondag 12 januari 1360. Diederik, ridder, rentmeester van de Veluwe van 1350 tot 1359, schepen van Arnhem in 1353 en 1359, richter van de Veluwe in 1353 en richter van Arnhem in 1356-1357, trouwde in 1353 in Arnhem met NN van Resande (?).[8]

Kinderen van Diederik en NN:

1 Maria van Arnhem. Maria trouwde met Steven Ploech, schepen en burgemeester van Arnhem. Steven is een zoon van Riquinus Ploech.
2 Johannes van Arnhem. Johannes, priester en rector van Arnhem, stichter van het Sint Petergasthuis, is overleden vr zondag 6 maart 1401.
3 Roecard van Arnhem [misschien]. [9] Roecard wordt genoemd als uitvoerder van de uiterste wil van Johan van Arnhem omtrend het vermaken van goederen voor het Sint Petrus Gasthuis van Johan van Arnhem (zijn broer?), oprichter van dat gasthuis, na het overlijden van Johan.
4 Wijaanda van Arnhem [misschien], geboren in 1354 in Arnhem. [10]
5 Wijnand van Arnhem, geboren in 1356 in Arnhem. Volgt VIII-a.
6 Barthold van Arnhem [misschien], geboren in 1358 in Arnhem. [11]

VIII-a Wijnand van Arnhem is geboren in 1356 in Arnhem, zoon van Diederik van Arnhem (zie VII-a) en NN van Resande (?). Wijnand is overleden in of na 1419, minstens 63 jaar oud. Wijnand, ridder, heer van Resande, trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1381 in Assendelft met Elisabeth van Assendelft. Zij is overleden voor 24 oktober 1509. Elisabeth is een dochter van Gherit Barthoutsz. van Assendelft en Stephina van Haerlem. [12]

Kinderen van Wijnand en Elisabeth:

1 Diederik (Dirk) van Arnhem. Volgt IX-a.
2 Wijnand (de jonge) van Arnhem. Wijnand is overleden vr zaterdag 13 mei 1419.
3 Johanna van Arnhem. Johanna is overleden na donderdag 3 februari 1446. Johanna trouwde in 1400 met Hendrick van Middachten, ridder, heer van Middachten. Hendrick is een zoon van Evert van Steenre en Arnolda van Wachtendonck. Hendrick is overleden vr zaterdag 3 mei 1449.

IX-a Diederik (Dirk) van Arnhem, zoon van Wijnand van Arnhem (zie VIII-a) en Elisabeth van Assendelft. Diederik is overleden na dinsdag 6 januari 1433. Diederik, ridder, heer van Resande, kamerling van de graaf van Kleef, raadslid van Arnhem in 1422 en maarschalk van Gelre in 1429:
(1) trouwde op woensdag 6 mei 1411 met Margriet?. Margriet is een dochter van Adolf?, hertog van Kleef. Margriet is weduwe van Wolter van Voshem (ovl. vr 1411).
(2) trouwde na 1411 met Jutte van Lembeck, vrouwe van Lembeck en Eyl. Jutte is een dochter van Wessel van Lembeck. Jutte trouwde later na 1433 met Johan von Alpen.

Kinderen van Diederik en Jutte: [13]

1 Elisabeth van Arnhem. Elisabeth is overleden in 1496. Elisabeth trouwde met Evert van Wilp, ridder. Evert is een zoon van Evert van Wilp tot Wilp en Belia van Wijhe. Evert is overleden in 1460.
2 Margriet van Arnhem. Margriet is overleden na zondag 15 maart 1506. Margriet, vrouwe van Resande, trouwde in 1452 met Adriaan van Broeckhuysen, heer van Geysteren. Adriaan is een zoon van Willem van Broeckhuysen en Agnes van Weerdenborch. Adriaan is overleden in 1492.
3 Dirk van Arnhem, geboren in 1409 in Arnhem. [14]
Als dit werkelijk een zoon is, dan zou het huwelijk voor 1409 zijn.
4 Jutta van Arnhem, geboren in 1410 in Arnhem. [15]

5 Wijnand van Arnhem, geboren in 1412 in Arnhem. Volgt X-a.

X-a Wijnand van Arnhem is geboren in 1412 in Arnhem, zoon van Diederik (Dirk) van Arnhem (zie IX-a) en Jutte van Lembeck. [16] Wijnand is overleden op vrijdag 2 augustus 1482, 69 of 70 jaar oud. Wijnand, ridder in 1440, heer van Lembeck en Resande, schepen van Arnhem in 1447, trouwde, 44 of 45 jaar oud, in 1457 met Arendje van Culemborch. Arendje is een dochter van Johan van Culemborch en Aleid van Guterswick. Arendje is weduwe van Johan Homoet (ovl. vr 1457).

VII-b Gerard (Gerrit) van Arnhem, zoon van Wijnand (Diederikszoon) van Arnhem (zie VI) en Mechteld Punder. Gerard is overleden na maandag 29 mei 1391. Gerard, ridder (1353-1392), schepen van Arnhem (1353-1372), burgemeester van Arnhem in 1359-1360, trouwde in 1355 in Arnhem met Jutte. [17]
Jutte is een dochter van Willem Gruter?. Jutte is overleden vr zaterdag 19 april 1382.

Kinderen van Gerard en Jutte:

1 Wijnand van Arnhem. Volgt VIII-b.
2 Willem van Arnhem. Volgt VIII-c.
3 Klaas van Arnhem, geboren omstreeks 1360 in Arnhem. [18]
4 Mechteld van Arnhem. Mechteld trouwde met Elyas Borre van Amerongen. Elyas is overleden vr 1415.

VIII-b Wijnand van Arnhem, zoon van Gerard (Gerrit) van Arnhem (zie VII-b) en Jutte. Wijnand is overleden op donderdag 30 april 1433 en begraven op 3 mei in Velp. Wijnand, schepen van Arnhem tussen 1367 en 1410, burgemeester van Arnhem in 1391 en 1399, rechter van de Veluwe en ridder:
(1) trouwde in oktober 1370 met Udela van den Gruythuys. Udela is een dochter van Arend van den Gruythuys. [19]
(2) trouwde op vrijdag 26 maart 1400 met Agnes van Buckhorst. Agnes is een dochter van Willem van Buckhorst en Lutgard.

Kinderen van Wijnand en Udela:

1 Jutte van Arnhem. Jutte is overleden op vrijdag 13 december 1465. Jutte trouwde in 1402 met Pelgrim van Putten. Pelgrim is overleden vr 1422.
2 Geertruid van Arnhem. Geertruid trouwde in 1420 met Johan Arndtsz. van Brienen.
3 Gerrit van Arnhem. Volgt IX-b.

Kinderen van Wijnand en Agnes:

4 Willem van Arnhem. Willem is overleden vr maandag 25 februari 1437.
5 Geert van Arnhem. Volgt IX-c.

IX-b Gerrit van Arnhem, zoon van Wijnand van Arnhem (zie VIII-b) en Udela van den Gruythuys. Gerrit is overleden op donderdag 12 april 1436 en begraven in klooster Marindaal te Arnhem. Gerrit, schepen van Arnhem tussen 1413 en 1436, burgemeester tussen 1422 en 1431, trouwde in 1425 in Kuinre met Cunegonda van Kuinre. [20] Cunegonda is [waarschijnlijk] een dochter van Herman II van Kuinre en Hillegonda van Hekeren.

Kinderen van Gerrit en Cunegonda:

1 Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf). Volgt X-b.
2 [misschien] Aleid van Arnhem. Aleid trouwde in 1437 met Gerde van Keppel. [21]

X-b Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf), zoon van Gerrit van Arnhem (zie IX-b) en Cunegonda van Kuinre. Wijnand is overleden op maandag 27 februari 1486 in Arnhem. Wijnand, schepen van Arnhem tussen 1447 en 1462, burgemeester in 1462 en 1475 trouwde in 1453 met Sophia van Rechteren van Voorst. Sophia is een dochter van Frederik van Hekeren genaamd Rechteren en Cunegonda van Polanen. Sophia is overleden op vrijdag 16 november 1509 in Arnhem.

Kinderen van Wijnand en Sophia:

1 Gerhard van Arnhem tot Presikhaaf. Volgt XI-a.
2 Johan van Arnhem tot Kernhem, geboren in 1459. Volgt XI-b.
3 Cunegonda van Arnhem, geboren in 1466 in Arnhem. Cunegonda trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1496 in Arnhem met Johan van Salland. Johan is een zoon van Berthold van Salland en Margriet van Keppel. [22]
4 Jutta van Arnhem, geboren in 1468 in Arnhem. Jutta, geestelijke in het Sint Agnietenklooster te Arnhem, is aldaar overleden op vrijdag 2 december 1541, 72 of 73 jaar oud. [23]

XI-a Gerhard van Arnhem tot Presikhaaf, zoon van Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf) (zie X-b) en Sophia van Rechteren van Voorst. Gerhard is overleden in 1503. Gerhard, schepen van Arnhem in 1482, trouwde in 1488 in Doornik met Mechteld van Doorninck. [24] Mechteld is een dochter van Johan van Doorninck en Elisabeth van Renesse. Mechteld trouwde later op woensdag 24 december 1505 met Zeger van Hekeren genaamd Rechteren.

Kinderen van Gerhard en Mechteld: [25]

1 Wijnolda van Arnhem. Wijnolda, vrouwe van Presikhaaf, is overleden in 1511.
2 Richard van Arnhem. Volgt XII-a.
3 Cornelia van Arnhem, geboren in 1489 in Arnhem. [26] Cornelia is overleden op woensdag 27 december 1553, 63 of 64 jaar oud. Cornelia, vrouwe van Presikhaaf, trouwde met Adolf Haeck van Ruytenborch tot Zuthem. Adolf is een zoon van Egbert van Ruytenborch tot Zuthem en Elisabeth van Amstel van Mijnden.

XII-a Richard van Arnhem, zoon van Gerhard van Arnhem tot Presikhaaf (zie XI-a) en Mechteld van Doorninck. Richard trouwde met Gertrude van Erven. [27]

Kind van Richard en Gertrude:

1 Laurent(ius) van Arnhem (Arnem). Volgt XIII-a.

XIII-a Laurent(ius) van Arnhem (Arnem), zoon van Richard van Arnhem (zie XII-a) en Gertrude van Erven. Laurent(ius) is overleden op dinsdag 10 december 1596 in Herk. Laurent(ius), heer van Landijck, schout van Herk benoemd op 15 juni 1577, kapitein in het Spaanse leger:
(1) trouwde met Barbe van Gruijthuijsen. Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren, die allen op jonge leeftijd stierven. Barbe is een dochter van Gisbert van Gruijthuijsen en Catherine van Montenaken.
(2) trouwde met Anne van den Hove.
(3) trouwde met Catherine van Singem. Catherine is een dochter van Nicolas van Singem en Catharina van Mettecoven.

Kinderen van Laurent(ius) en Catherine:

1 Nicolaus van Arnhem (Arnem), geboren op dinsdag 4 december 1584 in Herk.
2 Margarite van Arnhem (Arnem), geboren op donderdag 8 mei 1586 in Herk. Margarite trouwde met Herman van Hinnisdael. Herman is een zoon van Jean van Hinnisdael. Herman strief op 7 augustus 1627.
3 Laurent(ius) van Arnhem (Arnem), geboren op vrijdag 19 juni 1592 in Herk. Volgt XIV-a.
4 Maria van Arnhem (Arnem), geboren op zondag 9 oktober 1594 in Herk. Maria is overleden in 1636, 41 of 42 jaar oud. Maria trouwde met Carnou van Spurmont. Carnou is een zoon van Francois van Spurmont en Isabelle Otten.

XIV-a Laurent(ius) van Arnhem (Arnem) is geboren op vrijdag 19 juni 1592 in Herk, zoon van Laurent(ius) van Arnhem (Arnem) (zie XIII-a) en Catherine van Singem. Laurent(ius) is overleden op donderdag 5 december 1630 in Herk, 38 jaar oud. Laurent(ius), heer van Landijck, trouwde met Catherine van Fontignij. Catherine is geboren op donderdag 15 september 1583 in Sint-Truiden, dochter van Renier van Fontignij en Aleidis van Velpen. Catherine is overleden op woensdag 17 juli 1652 in Donk in het kasteel van Landwijk, 68 jaar oud en begraven in Herk in de kapel van de Heilige Catharina.

Kinderen van Laurent(ius) en Catherine:

1 Catharine van Arnhem (Arnem). Catharine trouwde met Pierre Germain Hugo, burgemeester van Tienen. Pierre is een zoon van Guillaume Hugo en Susanne van Wijels.
2 Anne Marie van Arnhem (Arnem). Anne is overleden op vrijdag 2 oktober 1665 en begraven in kerk van Halen. Anne, vrouwe van Landwijck, trouwde op woensdag 28 oktober 1648 in Donk met Jean van Cannart van Hamale, heer van cijns Hof Landwyck, in het dorp Donck, vlak bij Herck. Jean is overleden op donderdag 30 oktober 1681 en begraven in kerk van Massenhoven.
3 Laurent(ius) van Arnhem (Arnem), geboren in 1619. Laurent(ius) is overleden op donderdag 25 mei 1645 in Donk, 25 of 26 jaar oud. Notitie bij overlijden van Laurent(ius): Volgens mensengeheugen was hij de eerste, die ’s avonds begraven werd in het licht van toortsen en kandelaars . [28]

XI-b Johan van Arnhem tot Kernhem is geboren in 1459, zoon van Wijnand van Arnhem (tot Presikhaaf) (zie X-b) en Sophia van Rechteren van Voorst. Johan is overleden op dinsdag 12 december 1531, 71 of 72 jaar oud en begraven in klooster Marindaal te Arnhem. Johan, schepen van Arnhem, schout van Geldern in 1505, trouwde, 24 of 25 jaar oud, op maandag 20 september 1484 met Aleid van Bemmel, 13 jaar oud. Aleid is geboren in 1471, dochter van Albert van Bemmel en Steyne Valckenaer. Aleid is overleden op zaterdag 31 maart 1543 in Ede, 71 of 72 jaar oud en begraven in klooster Marindaal te Arnhem.

Kinderen van Johan en Aleid:

1 Anna van Arnhem, geboren op dinsdag 17 juli 1487. Anna is overleden op maandag 8 september 1533 in Middachten, 46 jaar oud. Anna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 oktober 1508 met Anthony van Middachten tot Herveld. Anthony is een zoon van Herman van Middachten tot Herveld en Walburch van Diepenbroeck. Anthony is overleden op dinsdag 25 februari 1533 en begraven in Ellecom. Anthony is weduwnaar van Agnese van Rede (ovl. vr 1508).
2 Wijnand van Arnhem, geboren op woensdag 5 november 1488. Wijnand is overleden tijdens een reis in Lombardije.
3 Alberta van Arnhem, geboren in 1490. Alberta, geestelijke in het Sint Agnietenklooster in Arnhem, is aldaar overleden op vrijdag 2 april 1540, 49 of 50 jaar oud.
4 Albert van Arnhem, geboren op vrijdag 4 februari 1491. Albert is overleden in 1516 in Friesland, 24 of 25 jaar oud en begraven in Sneek.
5 Frans van Arnhem, geboren op donderdag 26 april 1492. Frans, kanunnik te Zutphen, is overleden op donderdag 11 november 1529 in Zutphen, 37 jaar oud.
6 Sophia van Arnhem, geboren op zondag 8 september 1493. Sophia is overleden op woensdag 17 oktober 1548, 55 jaar oud en begraven in ter Aa. Sophia trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1512 met Gerard van Renesse van der Aa. Gerard is een zoon van Gerard van Renesse van Everinge en Agnes van der Aa. Gerard is overleden op woensdag 13 oktober 1535 en begraven in ter Aa.
7 Johanna van Arnhem, geboren in 1494. Zij is jong gestorven en begraven in Ede.
8 Adriaan van Arnhem, geboren in 1496. Adriaan, ridder in de Duitse Orde, balije van Utrecht, is overleden op zaterdag 2 juni 1520, 23 of 24 jaar oud en begraven in Dieren.
9 Johan van Arnhem, geboren op woensdag 11 oktober 1497. Johan is overleden op woensdag 29 augustus 1526 in Lotharingen, 28 jaar oud. [29]
10 Joachim van Arnhem, geboren in 1498. Hij is zeer jong gestorven en begraven in Wageningen.
11 Cunera van Arnhem, geboren op donderdag 30 april 1500. Zij is jong gestorven en begraven in Ede.
12 Zeger van Arnhem, geboren op zondag 26 juni 1502. Volgt XII-b.
13 Gerrit van Arnhem, geboren op dinsdag 18 juli 1503. Gerrit is overleden op donderdag 11 november 1529, 26 jaar oud en begraven in Sint Agnietenklooster te Arnhem. Notitie bij Gerrit: hij diende hertog Karel met drie paarden.
14 Clara van Arnhem, geboren op vrijdag 25 oktober 1504. Clara is overleden op dinsdag 25 november 1522, 18 jaar oud. Zij is begraven in Ede. Clara trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1522 met Zweder Johansz. van Brakell.
15 Albert van Arnhem (eerst Hendrik genoemd), geboren op zondag 29 augustus 1507. Volgt XII-c. [30]
16 Joseph van Arnhem, geboren op vrijdag 23 februari 1509 in Arnhem. Volgt XII-d.

XII-b Zeger van Arnhem is geboren op zondag 26 juni 1502, zoon van Johan van Arnhem tot Kernhem (zie XI-b) en Aleid van Bemmel. Zeger is overleden op zondag 15 augustus 1557, 55 jaar oud en begraven in Ede. Zeger, lid van de raad van Arnhem en de raad van de hertog van Kleef (1538), jagermeester van de Veluwe in 1548 en de ridderschap in 1555:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1532 met Anna Bentinck, geestelijke in het klooster ten Isendoorn te Zutphen en later in het klooster van Sint Hieronymus in Zutphen. Anna is een dochter van Johan Bentinck en Johanna van Apeldoorn. Anna is overleden op vrijdag 22 september 1542 en begraven in Ede.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 12 september 1543 met Catharina van Honnepel. Catharina is een dochter van Hendrik van Honnepel en N. van Groen. Catharina is overleden op woensdag 20 mei 1556 en begraven in Ede. Catharina is weduwe van Reinier van Voorst tot Dorenburg (ovl. vr 1543).

Kinderen van Zeger en Anna: [31]

1 Johanna van Arnhem, geboren in 1533. Johanna is overleden op zaterdag 29 juni 1613, 79 of 80 jaar oud en begraven in Putten. Johanna, vrouwe van Het Loo, trouwde met Elbert van Rechteren van Voorst tot Schoonderbeek. Elbert is een zoon van Reinier van Rechteren van Voorst en Cathalina van Honnepel. Elbert is overleden op woensdag 3 augustus 1611 en begraven in Putten.
2 Anna van Arnhem, geboren in maart 1534 en ongehuwd overleden.
3 Margaretha van Arnhem, geboren in maart 1534. Margaretha, geestelijke in Nieuw Klooster in het Land van Kleef, is aldaar overleden op donderdag 30 mei 1560, 26 jaar oud.
4 Elisabeth van Arnhem, geboren op zondag 13 februari 1536. Elisabeth is overleden in 1587, 50 of 51 jaar oud en begraven in Bennekom. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 8 december 1557 met Johan toe Boecop tot Harselo , ridder. Johan is een zoon van Arend toe Boecop en Gerberich van Lennep.
5 Clara van Arnhem, geboren in 1537. Clara, geestelijke in het Sint Agnietenklooster in Arnhem, is aldaar overleden op zaterdag 10 februari 1554, 16 jaar oud.
6 Henrica van Arnhem, geboren in 1538. Henrica is in de kraam overleden in mei 1577, 38 of 39 jaar oud. Henrica trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 1 november 1575 met Henrick van Asschenberg tot Gottendorf (Munster).
7 Geertruid van Arnhem, geboren op vrijdag 10 oktober 1539. Geertruid is overleden in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 december 1612 in Sint Agnietenklooster te Arnhem, 73 jaar oud. Zij was mater van het Sint Agnietenklooster in Arnhem.
8 Maria van Arnhem, geboren in 1540. Maria is overleden op zondag 16 maart 1614 in Zutphen, 74 jaar oud.

Kinderen van Zeger en Catharina:

9 Aleid van Arnhem, geboren op zondag 10 mei 1545. Aleid is overleden op woensdag 24 maart 1593 in Scherpenzeel, 47 jaar oud. Aleid trouwde met Johan van Scherpenzeel., heer van Scherpenzeel, landdrost van de Veluwe. Johan is een zoon van Willem van Scherpenzeel en Hadewich van Zuylen van Nyevelt. Johan is overleden in 1619. Johan trouwde later in 1595 met Margriet van Essen (ovl. vr 1615). Vervolgens trouwde hij in 1615 met Catharina van Lynden.
10 Wijnand van Arnhem, geboren op maandag 1 november 1546. Wijnand is overleden in 1547, 1 jaar oud.
11 Karel van Arnhem tot Kernhem, geboren op maandag 24 augustus 1551. Volgt XIII-b.

XIII-b Karel van Arnhem tot Kernhem is geboren op maandag 24 augustus 1551, zoon van Zeger van Arnhem (zie XII-b) en Catharina van Honnepel. Karel is overleden op maandag 20 september 1621, 70 jaar oud en begraven in Ede. Karel, ingeschreven op de universiteit van Gelre in 1573, Burgemeester van Arnhem, in de ridderschap in 1579, trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 juni 1575 met Agnes van Stepraedt. Agnes is een dochter van Hendrik van Stepraedt en Catharina van Gelre. Agnes is in de kraam overleden op donderdag 7 augustus 1586.

Kind van Karel uit onbekende relatie: [32]

1 Sicamber van Arnhem. Volgt XIV-b.

Kinderen van Karel en Agnes:

2 Catharina van Arnhem, geboren op zondag 13 mei 1576. Catharina is overleden op donderdag 3 maart 1639 in Utrecht, 62 jaar oud. Catharina trouwde met Johan van Renesse van der Aa, proost van de Sint Jan in Utrecht. Johan is geboren op dinsdag 15 februari 1564, zoon van Adriaen van Renesse van der Aa en Agnes van Renesse van Wulven. Johan is overleden op vrijdag 12 mei 1634 in Utrecht, 70 jaar oud.
3 Henrica van Arnhem, geboren op dinsdag 7 mei 1577 in Arnhem. Bron geboorteplaats: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen Henrica is overleden op woensdag 29 mei 1577, 22 dagen oud.
4 Zeger van Arnhem, geboren op vrijdag 23 mei 1578. Volgt XIV-c.
5 Margaretha van Arnhem, geboren op vrijdag 1 mei 1579.
6 Hendrik van Arnhem, geboren op zondag 7 augustus 1580. Hendrik is overleden op donderdag 1 december 1580, 3 maanden oud.
7 Henrica van Arnhem, geboren op dinsdag 2 november 1581. Henrica is overleden op zaterdag 25 december 1581, 1 maand oud.
8 Anna van Arnhem, geboren op vrijdag 15 april 1583. Anna is overleden op dinsdag 29 oktober 1619 in Utrecht, 36 jaar oud en begraven in Ede.
9 Henrica van Arnhem, geboren in 1584 in Wageningen.
Notitie bij de geboorte van Henrica: Haar ouders verbleven in Wageningen wegens de oorlog.
Henrica is overleden op woensdag 13 augustus 1614, 29 of 30 jaar oud. Henrica ging in ondertrouw, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 9 mei 1613 in Ede met Lubbert Torck, drost van WageningenLubbert is een zoon van Lubbert Torck en Josina van Salland. Lubbert is overleden op donderdag 27 oktober 1644 in Wageningen. Lubbert trouwde later in mei 1616 met Jacoba van Arnhem (1591-1653), zie XIII-c,1. [33]
10 Wijnand van Arnhem, geboren in 1586. Wijnand is overleden in 1586, geen jaar oud. [34]

XIV-b Sicamber van Arnhem, zoon van Karel van Arnhem tot Kernhem (zie XIII-b). [35] Sicamber, schout van Rheden, trouwde met Berentien Staveren (Stammen).

Kinderen van Sicamber en Berentien: [36]

1 Hendrick van Arnhem.
2 Margriet van Arnhem.
3 Hubbert van Arnhem.
4 Gerarda van Arnhem.
5 Zeger (Sicamberszn) van Arnhem, geboren in 1610 in Rheden. Volgt XV-a.

XV-a Zeger (Sicamberszn) van Arnhem is geboren in 1610 in Rheden, zoon van Sicamber van Arnhem (zie XIV-b) en Berentien Staveren (Stammen). Zeger is overleden vr oktober 1657, ten hoogste 47 jaar oud. Zeger, schout van Rheden tussen 1636 en 1652, trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1635 met Hendrina (Hendrickien) Brouwer(s), 24 of 25 jaar oud. Hendrina is geboren in 1610 in Velp. Hendrina trouwde later in 1657 in Rheden met David ten Hage.

Kinderen van Zeger en Hendrina:

1 Berendje van Arnhem. Berendje trouwde op donderdag 28 april 1667 in Spankeren met Gijsbert Vleming, 21 of 22 jaar oud, landbouwer die woonde op "den Grooten Durck" onder Velp. Gijsbert is geboren in 1645, zoon van Wolter Vleming en Naeleke van de Velde.
2 Hendrick van Arnhem.
3 Zeg(h)er van Arnhem. Volgt XVI.
4 Heyle van Arnhem.
5 Anna van Arnhem. Anna trouwde met Jacob Muys, apothecaris.
6 Gijsbertha Zegers van Arnhem. Zij is gedoopt op dinsdag 2 februari 1644 in Rheden. Gijsbertha is overleden op maandag 30 juni 1704 in Emden, 60 jaar oud en aldaar begraven op vrijdag 4 juli 1704, begraafplaats Noorderpad. Gijsbertha trouwde, 25 jaar oud, op zondag 11 augustus 1669 in Westervoort met Patricius Wilhelmus Davidson, 26 jaar oud, sergeant, nadat zij op woensdag 24 juli 1669 in Arnhem in ondertrouw zijn gegaan. Patricius is geboren op vrijdag 3 april 1643 in Grave, zoon van William Patrick Davidson en Geswina Thomasdr. Kerkhof. Hij is gedoopt op maandag 6 april 1643 in Grave, St. Elisabethkerk. Patricius is overleden op donderdag 30 november 1719 in Emden, 76 jaar oud en aldaar begraven, begraafplaats Noorderpad.
Notitie bij Gijsbertha: Verhuizen in februari 1680 naar Emden in Duitsland.

XVI Zegher van Arnhem, [misschien] zoon van Zeger (Sicamberszn) van Arnhem (zie XV-a) en Hendrina (Hendrickien) Brouwer(s). [37]

Kinderen van Zegher uit onbekende relatie:


1 Derk Jan van Arnhem. Hij is gedoopt op donderdag 3 maart 1678 in Rheden.
2 Steventje van Arnhem. Zij is gedoopt op donderdag 19 oktober 1679 in Rheden.
3 Goderd van Arnhem. Hij is gedoopt op vrijdag 4 april 1681 in Rheden.
4 Berendina van Arnhem. Zij is gedoopt op donderdag 14 mei 1682 in Rheden.
5 Johanna Margaret van Arnhem. Zij is gedoopt op donderdag 6 april 1684 in Rheden.
6 Derk Jan van Arnhem. Hij is gedoopt op maandag 28 mei 1685 in Rheden.
7 Jan Robbert van Arnhem. Hij is gedoopt op donderdag 11 juli 1686 in Rheden.
8 Hendrik van Arnhem. Hij is gedoopt op vrijdag 9 juni 1690 in Rheden.
9 Aalberta van Arnhem. Zij is gedoopt op dinsdag 1 september 1693 in Rheden.

XIV-c Zeger van Arnhem is geboren op vrijdag 23 mei 1578, zoon van Karel van Arnhem tot Kernhem (zie XIII-b) en Agnes van Stepraedt. Zeger is overleden op donderdag 23 december 1632 in Utrecht, 54 jaar oud. [38] Zeger, ingeschreven op de universiteit van Gelre op 8 april 1598 voor een studie in de rechten, in de ridderschap van de Veluwe in 1618, gecommitteerde in de Generaliteits-rekenkamer 1631 en lid van het Sint Joosten Schuttersgilde te Arnhem, trouwde, 49 jaar oud, in april 1627 in Echteld met Margareta van Wijhe tot Echteld. Margareta is een dochter van Otto van Wijhe en Christina van Wijhe van Hernen.

Kinderen van Zeger en Margareta:

1 Karel van Arnhem, geboren in 1620 in Ede en ongehuwd overleden. [39]
2 Margaretha van Arnhem, geboren in 1624 in Ede. Margaretha is overleden op vrijdag 2 juni 1651, 26 of 27 jaar oud. Margaretha trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1644 in Ede met Zeger van Hekeren van Rechteren, heer van Almelo. [40] Zeger is een zoon van Jan van Rechteren van Almelo en Joachima van Wijhe van Hernen. Zeger trouwde later in 1652 met Margaretha Torck.

XII-c Albert van Arnhem is geboren op zondag 29 augustus 1507, zoon van Johan van Arnhem tot Kernhem (zie XI-b) en Aleid van Bemmel. Notitie bij de geboorte van Albert: Hij werd eerst Hendrik genoemd. Albert is overleden in Vlaanderen in 156?. Albert, schepen van Arnhem in 1538, trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 30 juli 1547 met Clara van der Dilft. Clara is een dochter van Johan van der Dilft tot Borgvliet en Jeanne van Oudaert.

Kind van Albert en Clara:

1 Clara van Arnhem.

XII-d Joseph van Arnhem is geboren op vrijdag 23 februari 1509 in Arnhem, zoon van Johan van Arnhem tot Kernhem (zie XI-b) en Aleid van Bemmel. [41] Joseph is overleden op zaterdag 20 december 1586, 77 jaar oud en begraven in Harderwijk. Joseph, schepen van Arnhem in 1539, in de ridderschap in 1553, gedeputeerde van de Veluwe, drost te Harderwerk in 1578, trouwde in 1542 met Anna van Speulde. Anna is geboren in 1526, dochter van Gerrit van Speulde en Frieda van Wijnbergen. Anna is overleden in 1556, 29 of 30 jaar oud.

Kinderen van Joseph en Anna:

1 Johan van Arnhem, geboren op donderdag 20 september 1543. Volgt XIII-c.
2 Gerhard van Arnhem, geboren en overleden in 1545 in Harderwijk. [42]
3 Aleid van Arnhem, geboren in 1546 in Harderwijk. Aleid is overleden op woensdag 6 mei 1615, 69 jaar oud. Aleid trouwde met Johan van Gent. Johan is geboren in 1546, zoon van Nicolaas van Gent en Anna van Stepraedt.
4 Gonda van Arnhem, geboren en overleden in 1548 in Harderwijk.
5 Gerhard van Arnhem, geboren in 1550 en overleden in Harderwijk.
6 Gerhard van Arnhem, geboren in 1551 en overleden in Harderwijk.
7 Paul (Paulus) van Arnhem tot Nederhagen en Hulshorst, geboren op dinsdag 18 april 1553 in Nederhagen (Velp). Volgt XIII-d.
8 Gerhard van Arnhem, geboren in 1556 in Harderwijk. Volgt XIII-e.

XIII-c Johan van Arnhem is geboren op donderdag 20 september 1543, zoon van Joseph van Arnhem (zie XII-d) en Anna van Speulde. Johan is overleden op woensdag 14 maart 1607, 63 jaar oud. Johan, ingeschreven op de universiteit van Padua op 15 oktober 1569, Gecommitteerde naar Utrecht in 1579, in de ridderschap in 1581, lid van de raad van Gelre en Zutphen in 1600, richter van Arnhem en de Veluwezoom, trouwde, 45 jaar oud, op zondag 10 september 1589 met Johanna van Ittersum, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1569, dochter van Robert van Ittersum tot Nyehuis en Johanna Mulert tot den Ordel. Johanna is overleden op dinsdag 17 november 1626, 56 of 57 jaar oud.

Kinderen van Johan en Johanna: [43]

1 Jacoba van Arnhem, geboren op maandag 27 mei 1591 in Arnhem. Jacoba is overleden op donderdag 18 december 1653 in Wageningen, 62 jaar oud. Jacoba trouwde, 24 of 25 jaar oud, in mei 1616 met Lubbert Torck. Lubbert is een zoon van Lubbert Torck en Josina van Salland. Lubbert is overleden op donderdag 27 oktober 1644 in Wageningen. Lubbert was voorheen op donderdag 9 mei 1613 in Ede getrouwd met Henrica van Arnhem (1584-1614), zie XIII-b,9.
2 Robert van Arnhem, geboren op maandag 1 maart 1593. Robert is overleden op dinsdag 19 oktober 1593, 7 maanden oud.
3 Joseph van Arnhem, geboren op dinsdag 20 september 1594. Joseph, in de ridderschap van Veluwe in 1612, is overleden op zaterdag 6 oktober 1618, 24 jaar oud.
4 Robert van Arnhem, geboren op zaterdag 20 juli 1596. Volgt XIV-d.
5 Gerhard van Arnhem, geboren op maandag 5 januari 1598. Volgt XIV-e.
6 NN van Arnhem, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 5 augustus 1599.
7 Ernst van Arnhem, geboren op zondag 6 oktober 1602. Ernst is overleden op donderdag 14 september 1606, 3 jaar oud.
8 Paul van Arnhem, geboren op vrijdag 20 mei 1605. Paul is overleden op dinsdag 28 augustus 1629, 24 jaar oud.
9 Johanna van Arnhem, geboren op maandag 25 juni 1607. Johanna is overleden op maandag 13 september 1666 in Rozendaal, 59 jaar oud en begraven in Velp. Notitie bij Johanna: zij voedde de kinderen van haar broer Robbert op.

XIV-d Robert van Arnhem is geboren op zaterdag 20 juli 1596, zoon van Johan van Arnhem (zie XIII-c) en Johanna van Ittersum. Robert is overleden op maandag 6 september 1649, 53 jaar oud en begraven in Velp. Robert, heer van Rozendaal, ingeschreven op de universiteit van Gelre op 15 juni 1615 voor een studie in de rechten, student in Leiden (1618), in de ridderschap van de Veluwe (1619), raad en rekenmeester van Gelre, Schepen van Arnhem in 1642, landdrost van de Veluwe in 1646, lid van het Sint Joosten Schuttersgilde te Arnhem, trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1632 in Arnhem met Ermgard Elisabeth van Dorth, vrouwe van Rozendaal. Ermgard is een dochter van Dirck van Dorth en Margaretha van Boecop. Ermgard is overleden op zondag 28 augustus 1644.

Kinderen van Robert en Ermgard: [44]

1 Isabella van Arnhem.
2 [misschien] Johannes van Arnhem. [45]
3 Johanna Margaretha van Arnhem, geboren op woensdag 12 december 1635. Johanna is overleden op maandag 20 januari 1721, 85 jaar oud. Johanna trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 10 december 1667 in Velp met Johan van Arnhem, 31 jaar oud. Zie XV-b voor persoonsgegevens van Johan.
4 Elisabeth van Arnhem, geboren in 1637 in Arnhem. Bron geboorte: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen Elisabeth is overleden op zondag 5 juni 1707, 69 of 70 jaar oud en begraven in Velp. Elisabeth trouwde met Friedrich Wilhelm von Heyden zu Bruch. Friedrich is overleden na verwonding in de slag van Fleurus (Henegouwen 1 juli 1690)in 1690 in Brussel. Hij is begraven in Velp.
5 Dirk (Dirrick) van Arnhem. Hij is gedoopt op dinsdag 7 december 1638 in Arnhem. Dirk, heer van Rozendaal (1649), student te Leiden, is overleden op zaterdag 9 september 1656 in Leiden, 17 jaar oud.
6 Odilia van Arnhem, geboren in 1639 in Arnhem. Odilia is overleden in Leiden, 34 of 35 jaar oud en aldaar begraven op maandag 5 februari 1674 in de Pieterskerk.
7 Diederik van Arnhem, geboren in 1641 in Arnhem. [46]

XIV-e Gerhard van Arnhem is geboren op maandag 5 januari 1598, zoon van Johan van Arnhem (zie XIII-c) en Johanna van Ittersum. Gerhard is overleden, 47 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 29 december 1645 in ’s Gravenhagen (in de Grote Kerk). Gerhard, ingeschreven op de universiteit van Gelre op 15 juni 1615 voor een studie in de rechten, student in Leiden in 1618, inde ridderschap 1623, gedeputeerde van Gelderland in de Staten-Generaal, trouwde, 36 jaar oud, op zondag 17 december 1634 in ’s Gravenhage met Theodora van Wassenaer van Duyvenvoorde. Theodora is een dochter van Jan van Wassenaer en Maria van Voorst tot Doorwerth. Theodora is overleden op maandag 5 juni 1651 in ’s Gravenhage. Theodora is weduwe van Gerard van Randerode van de Aa (ovl. vr 1634).

Kinderen van Gerhard en Theodora: [47]

1 Johan van Arnhem, gedoopt op dinsdag 13 mei 1636 in ’s Gravenhage. Volgt XV-b.
2 Maria van Arnhem. Zij is gedoopt op zondag 18 juli 1638 in Kloosterkerk te ’s Gravenhage. Maria is overleden op donderdag 28 juli 1661, 23 jaar oud.
3 Anna Dorathea van Arnhem. Zij is gedoopt op woensdag 8 augustus 1640 in ’s Gravenhage in de Grote Kerk.
4 Amelia van Arnhem. Zij is gedoopt op woensdag 15 januari 1642 in ’s Gravenhage in de Grote Kerk. Amelia is overleden op vrijdag 12 januari 1663, 20 jaar oud.
5 Jacoba van Arnhem. Zij is gedoopt op vrijdag 15 juli 1644 in ’s Gravenhage in de Grote Kerk.
6 Johanna Gerhardina van Arnhem. Zij is gedoopt op zaterdag 30 september 1645 in ’s Gravenhage in de Grote Kerk. Johanna is overleden op vrijdag 1 december 1719, 74 jaar oud.

XV-b Johan van Arnhem, zoon van Gerhard van Arnhem (zie XIV-e) en Theodora van Wassenaer van Duyvenvoorde. Hij is gedoopt op dinsdag 13 mei 1636 in ’s Gravenhage. Johan is overleden op zaterdag 12 december 1716 in Rozendaal, 80 jaar oud. Johan, heer van Rozendaal, ingeschreven op de universiteit van Gelre op 27 mei 1656 voor een studie in de letteren, in de ridderschap van de Veluwe in 1658, richter van Arnhem en de Veluwezoom in 1675, extraordinaris raadsheer van het Hof van Gelre en Zutphen in 1684, burgemeester van Arnhem in 1695, landdrost van de Veluwe in 1701, schepen van Arnhem in 1707, auteur en dichter, trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 10 december 1667 in Velp met Johanna Margaretha van Arnhem, 31 jaar oud. Zie XIV-d,3 voor persoonsgegevens van Johanna.
Met dit echtpaar is de oude familie Van Arnhem officieel uitgestorven. Zij laten Rozendaal na aan Lubbert Adolf Torck.

XIII-d Paul (Paulus) van Arnhem tot Nederhagen en Hulshorst is geboren op dinsdag 18 april 1553 in Nederhagen (Velp), zoon van Joseph van Arnhem (zie XII-d) en Anna van Speulde. Paul is overleden op woensdag 1 september 1621, 68 jaar oud en begraven in Nunspeet. Paul, in de ridderschap 1581, landrentmeester van Gelre, drost van Harderwijk 1602:
(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1587 met Elizabeth van Appeltern. Elizabeth is een dochter van Otto van Appeltern tot Persingen en Poederoyen en Cornelia van Hoexwier. Elizabeth is overleden op dinsdag 25 oktober 1588.
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1591 met Henrica van Goltstein. Henrica is dochter van Hendrik van Goltstein tot Middeldorp en Walravina van Haeften. Henrica is overleden op maandag 31 juli 1645.

Kind van Paul en Elizabeth:

1 Jacoba Johanna van Arnhem, geboren op donderdag 2 juni 1588 in Hulshorst. [48] Jacoba is overleden op zaterdag 3 september 1588, 3 maanden oud.

Kinderen van Paul en Henrica: [49]

2 Joseph van Arnhem, geboren op zaterdag 26 juni 1593 in Hulshorst. Volgt XIV-f.
3 Elisabeth van Arnhem, geboren op donderdag 26 januari 1595 in Hulshorst. [48] Elisabeth is overleden in 1595 in Harderwijk, geen jaar oud.
4 Hendrik van Arnhem, geboren in 1596. [50] Hendrik is overleden op vrijdag 7 oktober 1605, 8 of 9 jaar oud en begraven in Sint Eusebiuskerk.
5 Zeger van Arnhem, geboren in 1602 in ’s Gravenhage. Volgt XIV-g.

XIV-f Joseph van Arnhem is geboren op zaterdag 26 juni 1593 in Hulshorst, zoon van Paul (Paulus) van Arnhem tot Nederhagen en Hulshorst (zie XIII-d) en Henrica van Goltstein. Joseph is overleden op zaterdag 22 juli 1617 in Velp, 24 jaar oud. Joseph, ingeschreven op de universiteit van Harderwijk op 29 juni 1612 voor een studie in de rechten, in de ridderschap in 1617, trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1615 in Hemmen met Anna van Lynden. [51] Anna is een dochter van Frans van Lynden en Anna van Lynden. Anna is overleden op donderdag 27 oktober 1644 en begraven in Voorst. Anna trouwde later in 1618 met Sweder van Apeldoorn to de Poll.

XIV-g Zeger van Arnhem is geboren in 1602 in ’s Gravenhage, zoon van Paul (Paulus) van Arnhem tot Nederhagen en Hulshorst (zie XIII-d) en Henrica van Goltstein. Zeger is overleden op zaterdag 12 september 1665, 62 of 63 jaar oud. Zeger, ingeschreven op de universiteit van Gelre op 19 oktober 1615 (op 16 jarige leeftijd) voor een studie in de letteren [onzeker, inschrijving klopt niet met leeftijd], in de ridderschap (1622), landrentmeester-generaal van Gelre in 1621, curator van de academie te Harderwijk van 1641-1648, ging in ondertrouw, 22 of 23 jaar oud, op donderdag 22 mei 1625 in Arnhem met Judith van Oer. Judith is een dochter van Burchard van Oer tot Buckhorst en Mechteld Sloet. Judith is overleden op donderdag 15 april 1638 en begraven in Velp.

Kinderen van Zeger en Judith:

1 Hendrina van Arnhem. Zij is gedoopt op vrijdag 6 maart 1626. Hendrina is overleden op dinsdag 4 augustus 1671 in Kasteel Moyland, 45 jaar oud. Hendrina trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 24 februari 1654 in Kranenburg met Alexander van Spaen, 35 jaar oud, H.R. Rijksvrijheer, page Prins van Oranje, luitenant Hollandse gardes, generaal-veldmaarschalk van Brandenburg. Alexander is geboren op maandag 14 januari 1619 in Kranenburg, zoon van Wolter van Spaen en Agnes Schimmelpenninck van der Oye. Alexander is overleden op zaterdag 25 oktober 1692 in Kasteel Moyland te Kleef, 73 jaar oud. Alexander trouwde later na 1654 met Johanna Dorathea Quadt von Wickradt. Vervolgens trouwde hij na 1655 met Dorathea von Fleming.
2 Paul van Arnhem, geboren op maandag 12 oktober 1626 in Hulshorst. [52] Paul is overleden op donderdag 24 december 1626 in Velp, 2 maanden oud.
3 Burchard van Arnhem, geboren op zondag 2 januari 1628. Hij is gedoopt op donderdag 6 januari 1628 in Arnhem. Burchard, ingeschreven op de universiteit van Gelre in mei 1648 voor een studie in de rechten, in de riddershcap in 1657, is overleden op zondag 12 oktober 1659, 31 jaar oud en begraven in Velp.
4 Paul van Arnhem, geboren in 1636 in Hulshorst. [52] Paul, majoor in de cavalarie, in de ridderschap van de Veluwe in 1662, is overleden op donderdag 12 januari 1673 in Breda, 36 of 37 jaar oud.
5 Mechteld van Arnhem, geboren in 1637 in Hulshorst. [52] Mechteld is overleden in 1641, 3 of 4 jaar oud.

XIII-e Gerhard van Arnhem is geboren in 1556 in Harderwijk, zoon van Joseph van Arnhem (zie XII-d) en Anna van Speulde. [53] Gerhard, stalmeester van Prins Maurits van Oranje, is overleden in 1592 in ’s Gravenhage, 35 of 36 jaar oud en begraven in Harderwijk.

[misschien] had Gerhard uit onbekende relatie de volgende zoon:

1 Jan van Aernhem. Volgt XIV-h.

XIV-h Jan van Aernhem, [misschien] zoon van Gerhard van Arnhem (zie XIII-e). [54]

[misschien] had Jan uit onbekende relatie de volgende zoon:

1 Dirk Jansz van Arnhem, geboren omstreeks 1615, [misschien] zoon van Jan van Arnhem (zie XIII-e). Deze Dirk Jansz van Arnhem is de stamvader van de tak die emigreerde naar de V.S. [55]

IX-c Geert van Arnhem, zoon van Wijnand van Arnhem (zie VIII-b) en Agnes van Buckhorst. Geert trouwde met Aleid van Kuinre.

VIII-c Willem van Arnhem, zoon van Gerard (Gerrit) van Arnhem (zie VII-b) en Jutte. Willem is overleden vr dinsdag 31 december 1409. Willem, schepen van Arnhem tussen 1395 en 1409, burgemeester in 1400, trouwde op zondag 30 januari 1396 in Arnhem met Jenne van Assendelft. Jenne is een dochter van Gherit Barthoutsz. van Assendelft en Stephina van Haerlem.

Kinderen van Willem en Jenne:

1 Margriet van Arnhem. Margriet trouwde in 1410 met Eduard. Eduard was een bastaardzoon van Reynout.
2 Jutte van Arnhem. [56] Jutte:
(1) trouwde in 1420 met Johan van Appeltern. Johan is een zoon van Hendrik van Appeltern. Johan is overleden vr 1432.
(2) trouwde in 1432 met Peter van Buren.

VII-c Wijnand van Arnhem, zoon van Wijnand (Diederikszoon) van Arnhem (zie VI) en Mechteld Punder. Wijnand is overleden na dinsdag 2 december 1393. Wijnand, schepen van Arnhem tussen 1365 en 1393, burgemeester in 1366 en 1385, trouwde met Aleid van Neckenvelde. Aleid is een dochter van Wouter Coenraadsz van Neckenvelde.

Kind van Wijnand en Aleid:

1 [waarschijnlijk] Johannes Wynandi van Arnhem. Johannes is overleden op donderdag 7 mei 1405. Notitie bij Johannes: Mogelijk een zoon of bastaardzoon. Priester en studerend in Heidelberg (1387) en Keulen (1389), pastoor en rector van Huysberden in 1403. Dit zou ook een zoon kunnen zijn van Wijnand, heer van Resande.

IV-b Noyekinus van Arnhem, zoon van Arnoldus van Arnhem (zie III-a). [57]

Kind van Noyekinus uit onbekende relatie:

1 Berta van Arnhem. Zij wordt genoemd in 1266. Berta trouwde met Herbordus Herbordi.

II-b Jacobus van Arnhem, zoon van Zacharias van Arnhem (zie I). [58]

Kinderen van Jacobus uit onbekende relatie:

1 Jacobus van Arnhem. Volgt III-b.
2 Christianus (Gosuinus) van Arnhem. Volgt III-c.
3 Rudolfus van Arnhem, genoemd in 1203.

III-b Jacobus van Arnhem, zoon van Jacobus van Arnhem (zie II-b), genoemd in 1177, 1190 en 1191. [59]

Kinderen van Jacobus uit onbekende relatie:

1 Bertoldus van Arnhem. Volgt IV-c.
2 Jacobus van Arnhem, genoemd als leenheer in Lopen (Resande)?

IV-c Bertoldus van Arnhem, zoon van Jacobus van Arnhem (zie III-b). Bertoldus is overleden vr 1274 en wordt genoemd in 1253 en 1254. [60]

Kinderen van Bertoldus uit onbekende relatie:

1 Jacobus van Arnhem, genoemd als Jacobus filius domini Bertoldi in 1274.
2 Johannes Bertoldi van Arnhem. Volgt V-c.
3 Elisabeth van Arnhem. Zij trouwde met N. Kersemaker.

V-c Johannes Bertoldi van Arnhem, zoon van Bertoldus van Arnhem (zie IV-c), genoemd in 1318-1334. Johannes trouwde in 1326 met Geza. [61]

Kind van Johannes en Geza:

1 Henricus van Arnhem, genoemd in 1334

III-c Christianus (Gosuinus) van Arnhem, zoon van Jacobus van Arnhem (zie II-b), genoemd in 1196, 1203, 1231 en 1233. [62]

Kind van Christianus uit onbekende relatie:

1 Jacobus miles van Arnhem, genoemd in 1233.

 

 

Voetnoten

[1] Verkerk noemt geen naam als vader van Winandus en Jacobus, maar veronderstelt wel dat het twee broers betreft. Is deze vader misschien de Zacharias die Ferwerda noemt in zijn genealogie? Zie Ferwerda. Terug
[2] Bron: C.L. Verkerk, Coulissen van de macht, (Hilversum: Verloren, 1992), p.606. Terug
[3] Bron: C.L. Verkerk, Coulissen van de macht, (Hilversum: Verloren, 1992), p.606. Terug
[4] Bron: C.L. Verkerk, Coulissen van de macht, (Hilversum: Verloren, 1992), p.606. Deze Winekinus (Winandus), vader van Theodoricus (Dirk, Tyke) is de eerste generatie in de genealogie van W. Wijnaendts van Resandt, waarmee we vanaf deze generatie de lijn van zijn artikel volgen. Ferwerda noemt in de derde generatie Jacobus van Arnhem als vader van Diederik (=Theodoricus), Zie Ferwerda. Herckenrode noemt in de eerste generatie Chretien (=Christiaan) als vader van Theijerij (=Theodoricus), Zie Herckenrode. Zowel in Ferwerda als Herckenrode heeft Winekinus slechts n zoon, waar Verkerk en Wijnaendts van Resandt vier zonen vinden. Terug
[5] Bron huwelijk: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18. Terug
[6] Bron huwelijk: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18. Terug
[7] Ferwerda, Verkerk en Wijnaendts van Resandt komen overeen wat betreft de vier kinderen van Wijnand. Herckenrode vermeld drie kinderen en noemt de zoon met de naam Wijnand niet Zie Herckenrode. Terug
[8] Bron huwelijk: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18. Terug
[9] Bron: Paulus Nijhoff, Inventaris oudarchief der gemeente Arnhem, (Arnhem: Nijhoff, 1864) p.54 en 58, met als data resp. 23 december 1401 en 6 april 1407. Deze Roecard wordt niet genoemd door Wijnaendts van Resandt en Verkerk. Terug
[10] Bron: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18. Waarschijnlijk is dit de Wynolda die Ferwerda en Winande die Herckenrode noemen en die gehuwd was met Ghisebert van Haeften, zie Ferwerda en Herckenrode. Zij wordt niet genoemd in Wijnaendts van Resandt, Verkerk noemt haar in voetnoot 28 op pagina 120. Terug
[11] Bron: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18. Waarschijnlijk is dit de Barthold die Ferwerda en Bertrand die Herckenrode noemen, zie Ferwerda en Herckenrode. Hij wordt niet genoemd in Wijnaendts van Resandt, Verkerk noemt hem in voetnoot 28 op pagina 120. Terug
[12] Bron geboorte- en huwelijksdatum Wijnand: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18.
Wijnaendts van Resandt noemt n huwelijk, waar Ferwerda, Herckenrode en Verkerk twee huwelijken noemen: Elisabeth van Assendelft en Odilia van den Gruuthuys. Wijnaendts van Resandt plaatst Odilia als echtgenote van Wijnand Gerardszn, zie Odilia, wat overeenkomst met Ferwerda en Herckenrode, waar Verkerk deze Wijnand plaatst als zoon van Diederik.
Blijkbaar is er verwarring rond Wijnand Diederikszn (Verkerk en Wijnaendts van Resandt) en Wijnand Gerardszn (Ferwerda en Herckenrode), niet alleen wat betreft zijn ouders, ook wat betreft de kinderen.
Er wordt over de volgende kinderen gesproken: Johanna x Hendrik van Middachten en Dirk x Jutte van Lembeck (alle vier de bronnen); Elisabeth x Evert van Wilp (Ferwerda en Herckenrode, terwijl Verkerk en Wijnaendts van Resandt plaatsen Elisabeth als kind van Dirk x Jutte van Lembeck); Margaretha x Adriaan van Broekhuizen (Ferwerda, terwijl Herckenrode, Verkerk en Wijnaendts van Resandt Margaretha plaatst als dochter van Dirk x Jutte van Lembeck), Gerrit x Cunegonda van Kuinre (Ferwerda en Herckenrode, terwijl Verkerk en Wijnaendts van Resandt Gerrit plaatsen als zoon van Wijnand Diederikszn); Wijnand x NN van Culenbourgh (Herckenrode, terwijl Ferwerda, Verkerk en Wijnaendts van Resandt deze Wijnand x van Culenbourgh plaatsen als zoon van Dirk x Jutte van Lembeck) en Wijnand (de jonge)(alleen bij Verkerk en Wijnandts van Resandt), zie ook Ferwerda en Herckenrode. Terug
[13] Zowel Ferwerda als Herckenrode noemen slechts twee kinderen: Jutta en Wynand. Voor toelichting zie voetnoot [12]. Terug
[14] Bron geboorte: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[15] Bron geboorte: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Volgens Ferwerda, Herckenrode en Verkerk is deze Jutta gehuwd geweest met Johan van Appeltern en Pillegrom van Putten. Wijnaendts van Resandt plaatst deze huwelijke bij Jutte dochter van Wijnand en Udele van den Gruythuys zie Jutte 1, en bij Jutte, dochter van Willem en Jenne van Assendelft zie Jutte 2. Terug
[16] Bron geboorte: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Ferwerda merkt op dat Wijnand geen wettige kinderen heeft nagelaten. Vraag is nu: heeft hij mogelijk wel onwettige kinderen nagelaten? Terug
[17] Bron huwelijk: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Volgens Ferwerda vond dit huwelijk plaats in 1379. Terug
[18] De enige bron waar Klaas genoemd wordt is Ferwerda. Terug
[19] Voor een toelichting op het huwelijk tussen Wijnand en Udela van den Gruythuys zie voetnoot [12]. In dezelfde voetnoot wordt eveneens het verschil tussen de genoemde kinderen in de verschillende bronnen duidelijk. De door Wijnaendts van Resandt genoemde kinderen Geertruid, Willem een Geert komen in de andere bronnen niet voor.
Voor de genoemde dochter Jutte wordt verwezen naar voetnoot [15]. Terug
[20] Bron huwelijk: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen.
Vanaf Gerrit van Arnhem lopen de grote lijnen tussen de verschillende bronnen gelijk en is de genealogische verwarring voorbij. Ferwerda noemt als geboortedatum van Gerrit: omstreeks 1390. Terug
[21] Bron: Archief van Huis Amerongen, akte van huwelijkse voorwaarden, Utrechts Archief. Wijnaendts van Resandt noemt Aleid niet als dochter.
Aantekening Nederlandsche Leeuw 1967 kolom 295:
Volgens Van Spaen is er nog een ander Kuinre-Arnhem huwelijk geweest. Het betreft Wynant van Arnhem, vermeld 1366-1387, enkele malen burgemeester van Arnhem, zijn echtgenote wordt in 1387 vermeld als Lysbeth N. De zoons van dit echtpaar zijn Hendrik en Wynant van Arnhem van Cuynre (sic). Laatste zou getrouwd zijn met een dochter van N. van Baer, heer van Lathem, een kleindochter van dit echtpaar wordt vermeld als Aleid Hendriks van Arnhem van Cuynre echte dochter, die trouwt 1437 Gert van Keppel van Wedderden (met de ruiten). (DAblaing van Giessenburg: De Ridderschap van Veluwe: coll. Van Spaen bij Hoge Raad van Adel; collectie Van Rhemen in R.A. Arnhem). Terug
[22] Bron geboorte- en huwelijksdata: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[23] Bron geboortedatum: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[24] Bron huwelijksdatum: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[25] Ferwerda noemt alleen Cornelia als kind, Herckenrode noemt twee kinderen, Cornelia en Richard, terwijl Wijnaendts van Resandt twee dochters noemt, Wijnolda en Cornelia. Voor Richard van Arnhem, genoemd door Herckenrode zie ook voetnoot [27]. Terug
[26] Bron geboortejaar: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[27] Richard van Arnhem en zijn nageslacht worden niet door Ferwerda en Wijnaendts van Resandt genoemd. Er zijn voor de gegevens over Richard en zijn nageslacht meerdere bronnen gebruikt, waaronder:
de genealogie van baron van Herckenrode, en de Collection de Tombes, Epitaphes et Blasons de Hesbaye van Baron van Herckenrode zie website van dhr. Marres op pagina 206 en 683.
het tijdschrift "Limburg" jaargang 1966 nummer 5-6, pagina 150-151, artikel Oude families uit Herk de stad, de familie van Arnem en,
Jean Charles Joseph de Vegiano, Nobiliaire des Pays-Bas et du comt de 1724-94 Bourgogne, p.124. Terug
[28] Bron: "Limburg" 1966, 5-6, p.151. Volgens Herckenrode is hij overleden bij de Loire. Terug
[29] Johan is volgens Herckenrode overleden in 1520. Terug
[30] Albert wordt door Herckenrode niet genoemd. Terug
[31] Herckenrode noemt nog een dochter Marguerite gehuwd met Wauthier van Isendoorn, welke niet worden genoemd in Ferwerda en Wijnaendts van Resandt. Zie Herckenrode Terug
[32] Deze bastaardzoon wordt niet genoemd in Ferwerda en Herckenrode, voor uitgebreide aantekening zie voetnoot [35].
Ferwerda verwardt de bastaardzoon met de echte zoon, Zeger van Arnhem geboren op vrijdag 23 mei 1578 Zie Ferwerda. Herckenrode kent ook en Zeger van Arnhem van dit echtpaar, maar geeft aan dat deze zoon op jonge leeftijd overleden is. Zie Herckenrode Terug
[33] Notitie bij Lubbert uit het Nederlands Adelsboek 1952 p.489: ...V. Lubbert Torck, heer van Hemert (1562), dagelijkschheer van Delwijnen en Half-Kerkwijk, kolonel, commandeurvan Grave, wegens te vroeg overgeven der stadonthoofd 28 Juni 1586, tr. (huw. voorw. 15 Sept.) 1573 Josina van Sallandt, vrouwe van de Parck, + 2 Maart 1612, begr. Amhem, dr. van Johan en Beha van Stepraedt; zij hertr. (huw. voorw. 23 Febr.) 1588 Dirck van Eck.
Hun zoon is: VI. Lubbert Torck, drost van Wageningen 1614, +aldaar 27 Oct. 1644, tr. 1. 1613 Hendrica van Arnhem, geb. 1584, + 13 Aug. 1614, dr. van Carel, heer van Kemheim en Agnes van Stepraedt ; tr. 2. 1616 Jacoba van Arnhem, geb, Arnhem 27 Mei 1591, + Wageningen 18 Dec. 1653, dr. van Johan en Johanna van Ittersum.
Herckenrode meent dat het twee verschillende Lubbert Torcks betreft. Zie Herckenrode Terug
[34] Deze zoon Wijnand wordt niet genoemd in Ferwerda en Herckenrode. Terug
[35] Notitie van W. Wijnaendts van Resandt: "volgens Bijblad NL II, p. 272 had Karel van Arnhem tot Kernhem, geboren 1551, een bastaardzoon Sicamber van Arnhem, die schout van Rheden werd. Ik veronderstel echter, dat zijn kleinzoon Karel van Arnhem (ongehuwd) de vader was."
Toevoeging Pim van Arnhem: het voorstel van W. Wijnaendts van Restandt lijk mij qua tijdspad onmogelijk, zodat ik de lijn van Bijblad NL II, p. 272 volg. Schout van Rheden. Deze bastaardzoon voerde het wapen van Van Arnhem met een breuk: de adelaar omgewend, ook als helmteken, de helm zonder kroon. De nakomelingen van deze Sicamber van Arnhem zijn door Wijnaendts van Resandt niet genoemd, maar in deze genealogie voor de volledigheid wel. Terug
[36] Voor deze kinderen heb ik aantekeningen overgenomen die ooit gemaakt zijn Rijksarchief van Arnhem te Rheden, alle kinderen zijn in leven in 1622. Terug
[37] Is dit mogelijk een zoon van Zeger Sicamberszn van Arnhem, schultus van het ambt Rheden? Hij moet geboren zijn ca. 1650? Samen met zijn kinderen heb ik deze Zeger gevonden in de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde gemeente Rheden, zie webiste van Harry Bruger onder het tabblad bronbewerking. Terug
[38] Volgens Herckenrode is deze Zeger op jonge leeftijd overleden. Zie Herckenrode Terug
[39] Voor details over Karel zie voetnoot [35]. Bron geboortejaar: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[40] Bron geboorte en huwelijksplaats: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[41] Bron geboorteplaats: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Volgens Ferwerda en Herckenrode geboren in 1510. Volgens Ferwerda en Herckenrode heet de echtgenote geen Anna, maar Jacoba. Tot slot noemen zowel Ferwerda als Herckenrode slechts vier kinderen uit dit huwelijk: Johan, Jacoba, Pauls en Gerrit. Waar Ferwerda en Herckenrode een dochter Jacoba noemen, noemt Wijnaendts van Resandt een dochter met de naam Aleid. Zie Herckenrode Zie Ferwerda Terug
[42] Bron geboorteplaats van de jong overleden kinderen: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[43] Herckenrode noemt de levenloos geboren dochter niet: . Terug
[44] Ferwerda en Herckenrode noemen slechts twee kinderen: Elisabeth en Johanna Margaretha. Terug
[45] Er is een Johannes van Arnhem ingeschreven op de universiteit van Gelre in maart 1646 onder de naam Johannes Robertii van Aernhem. Misschien is dat deze persoon. Terug
[46] Deze persoon, niet genoemd in Ferwerda, Herckenrode en Wijnaendts van Resandt wordt wel genoemd in de Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[47] Ferwerda en Herckenrode noemen slechts een kind: Johan van Arnhem. Terug
[48] Bron geboorteplaats: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[49] Ferwerda en Herckenrode noemen slechts drie kinderen en nemen Zeger niet als vijfde kind op. Terug
[50] Geboortejaar 1598 in Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Geboortejaar 1597 in Ferwerda. Terug
[51] Bron geboorte- een huwelijksplaats: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[52] Bron geboorteplaats: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[53] Bron geboorteplaats: Indernational Genealogical Index-edition 1988-Version 2.18, Mormonen. Terug
[54] Ene Jan van Aernhem, korporaal, wordt genoemd in 1619, samen met Pierre du Maeslant, "Passade" onder de garde van Maurits, krijgen ieder 60 gulden voor de door hen verrichte extra-ordinaris diensten, te betalen uit de geconfiskeerde goederen. Bron: Resolutien der Staten Generaal, nieuwe reeks deel 4, pagina 193. Een bewenzen relatie tussen Jan van Aernhem en zijn [misschien] vader Gerhard is niet bewezen. Deze speculatie wordt niet door Wijnaendts van Resandt genoemd. Terug
[55] Notitie bij Dirk: Bron: Pieter J. Cramwinckel. Speculatieve relatie met de tak die emigreerde naar de V.S. De rode draad van deze speculatie is dat Dirk Jansz. officier onder Generaal Graaf van Nassau was, dit is Frederick Hendrick van Nassau, opvolger van Prins Maurits. Zijn (mogelijke) vader was korporaal onder Prins Maurits, en zijn (mogelijke) opa was stalmeester van Prins Maurits.
Bron: Jean-Pierre Boey. Tweede reden voor deze speculatie is het een mail van Jean-Pierre Boey uit Lille (Noord-Frankrijk) die afstamt van een familie die eeuwenlang in Belgi woonde (en in de middeleeuwen van adel was). Hij nam deel aan het DNA-Chromosoom Y projekt van National-geographic in Amerika en ontdekte een relatie tussen hemzelf en de Van Arnhem tak in de V.S. Deze speculatie wordt niet door Wijnaendts van Resandt genoemd. Terug
[56] Voor de genoemde dochter Jutte wordt verwezen naar voetnoot [15]. Terug
[57] Bron C.L. Verkerk, "Coulissen van de macht", pagina 606. Terug
[58] Bron C.L. Verkerk, "Coulissen van de macht", pagina 606. Terug
[59] Bron C.L. Verkerk, "Coulissen van de macht", pagina 606. Terug
[60] Bron C.L. Verkerk, "Coulissen van de macht", pagina 606. Terug
[61] Bron C.L. Verkerk, "Coulissen van de macht", pagina 606. Terug
[62] Bron C.L. Verkerk, "Coulissen van de macht", pagina 606. Terug

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 18-09-2009 21:44

 

 


Grafische weergave
in pdf format

Adolf
Christina
Eduard
Jutte (†<19-04-1382)
Lutgard
Margriet
Reynout

Aa, Agnes van der
Aernhem, Jan van
Alpen, Johan
Amerongen, Elyas Borre van
Amstel van Mijnden, Elisabeth van
Apeldoorn, Johanna van
Apeldoorn to de Poll, Sweder van
Appeltern, Elizabeth van
Appeltern, Hendrik van
Appeltern, Johan van
Appeltern tot Persingen en Poederoyen, Otto van
Arnhem, Aalberta van (~01-09-1693)
Arnhem, Adriaan van (*1496)
Arnhem, Albert van (*1491)
Arnhem, Albert van (*1507)
Arnhem, Alberta van (*1490)
Arnhem, Aleid van
Arnhem, Aleid van (*1545)
Arnhem, Aleid van (*1546)
Arnhem, Amelia van (~1642)
Arnhem, Anna van
Arnhem, Anna van (*1487)
Arnhem, Anna van (*1534)
Arnhem, Anna van (*1583)
Arnhem, Anna Dorathea van (~1640)
Arnhem, Arnoldus van
Arnhem, Arnoldus van
Arnhem, Barthold van (*1358)
Arnhem, Berendina van (~1682)
Arnhem, Berendje van
Arnhem, Berta van
Arnhem, Bertoldus van (†<1274)
Arnhem, Burchard van (*1628)
Arnhem, Catharina van (*1576)
Arnhem, Christianus (Gosuinus) van
Arnhem, Christina van
Arnhem, Clara van
Arnhem, Clara van (*1504)
Arnhem, Clara van (*1537)
Arnhem, Cornelia van (*1489)
Arnhem, Cunegonda van (*1466)
Arnhem, Cunera van (*1500)
Arnhem, Derk Jan van (~1678)
Arnhem, Derk Jan van (~1685)
Arnhem, Diederik van (†<1360)
Arnhem, Diederik van (*1641)
Arnhem, Diederik (Dirk) van (†>1433)
Arnhem, Dirk van (*1409)
Arnhem, Dirk (Dirrick) van (~1638)
Arnhem, Dirk Jansz van (*±1615)
Arnhem, Elisabeth van (†1496)
Arnhem, Elisabeth van
Arnhem, Elisabeth van (*1536)
Arnhem, Elisabeth van (*1595)
Arnhem, Elisabeth van (*1637)
Arnhem, Ernst van (*1602)
Arnhem, Frans van (*1492)
Arnhem, Geert van
Arnhem, Geertruid van
Arnhem, Geertruid van (*1539)
Arnhem, Gerard (Gerrit) van (†>1391)
Arnhem, Gerarda van
Arnhem, Gerhard van (*1545)
Arnhem, Gerhard van (*1550)
Arnhem, Gerhard van (*1551)
Arnhem, Gerhard van (*1556)
Arnhem, Gerhard van (*1598)
Arnhem, Gerrit van (†1436)
Arnhem, Gerrit van (*1503)
Arnhem, Gijsbertha Zegers van (~1644)
Arnhem, Goderd van (~1681)
Arnhem, Gonda van (*1548)
Arnhem, Hendrick van
Arnhem, Hendrick van
Arnhem, Hendrik van (*1580)
Arnhem, Hendrik van (*1596)
Arnhem, Hendrik van (~1690)
Arnhem, Hendrina van (~1626)
Arnhem, Henrica van (*1538)
Arnhem, Henrica van (*1577)
Arnhem, Henrica van (*1582)
Arnhem, Henrica van (*1584)
Arnhem, Henricus van
Arnhem, Heyle van
Arnhem, Hubbert van
Arnhem, Isabella van
Arnhem, Jacoba van (*1591)
Arnhem, Jacoba van (~1644)
Arnhem, Jacoba Johanna van (*1588)
Arnhem, Jacobus van
Arnhem, Jacobus van
Arnhem, Jacobus van
Arnhem, Jacobus van
Arnhem, Jacobus miles van
Arnhem, Jan Robbert van (~1686)
Arnhem, Joachim van (*1498)
Arnhem, Johan van (*1497)
Arnhem, Johan van (*1543)
Arnhem, Johan van (~1636)
Arnhem, Johanna van (†>1446)
Arnhem, Johanna van (*1494)
Arnhem, Johanna van (*1533)
Arnhem, Johanna van (*1607)
Arnhem, Johanna Gerhardina van (~1645)
Arnhem, Johanna Margaret van (~1684)
Arnhem, Johanna Margaretha van (*1635)
Arnhem, Johannes van (†<1401)
Arnhem, Johannes van
Arnhem, Johannes Bertoldi van
Arnhem, Johannes Wynandi van (†1405)
Arnhem, Joseph van (*1509)
Arnhem, Joseph van (*1593)
Arnhem, Joseph van (*1594)
Arnhem, Jutta van (*1410)
Arnhem, Jutta van (*1468)
Arnhem, Jutte van
Arnhem, Jutte van (†1465)
Arnhem, Karel van (*1620)
Arnhem, Margaretha van (*1534)
Arnhem, Margaretha van (*1579)
Arnhem, Margaretha van (*1624)
Arnhem, Margriet van (†>1506)
Arnhem, Margriet van
Arnhem, Margriet van
Arnhem, Maria van
Arnhem, Maria van (*1540)
Arnhem, Maria van (~1638)
Arnhem, Mechteld van
Arnhem, Mechteld van (*1637)
Arnhem, Nicolaes van
Arnhem, Nicolaus van
Arnhem, NN van (*1599)
Arnhem, Noyekinus van
Arnhem, Odilia van (*1639)
Arnhem, Paul van (*1605)
Arnhem, Paul van (*1626)
Arnhem, Paul van (*1636)
Arnhem, Richard van
Arnhem, Robert van (*1593)
Arnhem, Robert van (*1596)
Arnhem, Roecard van
Arnhem, Rudolfus van
Arnhem, Sicamber van
Arnhem, Sophia van (*1493)
Arnhem, Steventje van (~1679)
Arnhem, Theodoricus (Dirk) van
Arnhem, Theodoricus (Dirk, Tyke) van
Arnhem, Wijaanda van (*1354)
Arnhem, Wijnand van (†>1393)
Arnhem, Wijnand van (†1433)
Arnhem, Wijnand van (*1356)
Arnhem, Wijnand van (*1412)
Arnhem, Wijnand van (*1488)
Arnhem, Wijnand van (*1546)
Arnhem, Wijnand van (*1586)
Arnhem, Wijnand (de jonge) van (†<1419)
Arnhem, Wijnand (Diederikszoon) van (†>1351)
Arnhem, Wijnolda van (†1511)
Arnhem, Willem van (†<1409)
Arnhem, Willem van (†<1437)
Arnhem, Winandus van
Arnhem, Winekinus (Winandus) van (†<1290)
Arnhem, Wynandus van
Arnhem, Zacharias van
Arnhem, Zeger van (*1502)
Arnhem, Zeger van (*1578)
Arnhem, Zeger van (*1602)
Arnhem, Zeger (Sicamberszn) van (*1610)
Arnhem, Zegher van
Arnhem (Arnem), Anne Marie van (†1665)
Arnhem (Arnem), Catharine van
Arnhem (Arnem), Laurent(ius) van (†1596)
Arnhem (Arnem), Laurent(ius) van (*1592)
Arnhem (Arnem), Laurent(ius) van (*1619)
Arnhem (Arnem), Margarite van (*1586)
Arnhem (Arnem), Maria van (*1594)
Arnhem (Arnem), Nicolaus van (*1584)
Arnhem (tot Presikhaaf), Wijnand van (†1486)
Arnhem tot Kernhem, Johan van (*1459)
Arnhem tot Kernhem, Karel van (*1551)
Arnhem tot Nederhagen en Hulshorst, Paul (Paulus) van (*1553)
Arnhem tot Presikhaaf, Gerhard van (†1503)
Asschenberg tot Gottendorf (Munster), Henrick van
Assendelft, Elisabeth van
Assendelft, Gherit Barthoutsz. van
Assendelft, Jenne van

Bemmel, Albert van
Bemmel, Aleid van
Bentinck, Anna
Bentinck, Johan
Boecop, Arend toe
Boecop, Margaretha van
Boecop tot Harselo, Johan toe
Brakell, Zweder Johansz. van
Brienen, Johan Arndtsz. van
Broeckhuysen, Adriaan van
Broeckhuysen, Willem van
Brouwer(s), Hendrina (Hendrickien)
Buckhorst, Agnes van
Buckhorst, Willem van
Buren, Peter van
Bylandt, Dirk Doys van
Bylandt, Gijsbert Cock van
Bylandt, Otto van

Cannart van Hamale, Jean van
Culemborch, Arendje van
Culemborch, Johan van

Davidson, Patricius Wilhelmus
Davidson, William Patrick
Diepenbroeck, Walburch van
Dilft, Clara van der
Dilft tot Borgvliet, Johan van der
Doorninck, Johan van
Doorninck, Mechteld van
Dorth, Dirck van
Dorth, Ermgard Elisabeth van

Erven, Gertrude van
Essen, Margriet van

Fleming, Dorathea von
Fontignij, Catherine van
Fontignij, Renier van

Gelre, Catharina van
Gent, Johan van
Gent, Nicolaas van
Germain Hugo, Pierre
Geza
Goltstein, Henrica van
Goltstein tot Middeldorp, Hendrik van
Groen, N. van
Gruijthuijsen, Barbe van
Gruijthuijsen, Gisbert van
Gruter, Willem
Gruythuys, Arend van den
Gruythuys, Udela van den
Guterswick, Aleid van

Haeften, Walravina van
Haerlem, Stephina van
Hage, David ten
Hekeren, Hillegonda van
Hekeren genaamd Rechteren, Frederik van
Hekeren genaamd Rechteren, Zeger van
Hekeren van Rechteren, Zeger van
Herbordi, Herbordus
Heyden zu Bruch, Friedrich Wilhelm von
Hinnisdael, Herman van
Hinnisdael, Jean van
Hoexwier, Cornelia van
Homoet, Johan
Honnepel, Cathalina van
Honnepel, Catharina van (†1556)
Honnepel, Hendrik van
Hove, Anne van den
Hugo, Guillaume

Ittersum, Johanna van
Ittersum tot Nyehuis, Robert van

Keppel, Gerde van
Keppel, Margriet van
Kerkhof, Geswina Thomasdr.
Kersemaker, N.
Kuinre, Aleid van
Kuinre, Cunegonda van
Kuinre, Herman II van

Leck, Sophia van der
Lembeck, Jutte van
Lembeck, Wessel van
Lennep, Gerberich van
Lynden, Anna van
Lynden, Anna van
Lynden, Catharina van
Lynden, Frans van

Mettecoven, Catharina van
Middachten, Hendrick van
Middachten tot Herveld, Anthony van
Middachten tot Herveld, Herman van
Montenaken, Catherine van
Mulert tot den Ordel, Johanna
Muys, Jacob

Neckenvelde, Aleid van
Neckenvelde, Wouter Coenraadsz van

Oer, Judith van
Oer tot Buckhorst, Burchard van
Otten, Isabelle
Oudaert, Jeanne van

Ploech, Riquinus
Ploech, Steven
Polanen, Cunegonda van
Punder, Gerard (Gerrit) Ludofsz
Punder, Mechteld
Putten, Pelgrim van

Quadt von Wickradt, Johanna Dorathea

Randerode van de Aa, Gerard van
Rechteren van Almelo, Jan van
Rechteren van Voorst, Reinier van
Rechteren van Voorst, Sophia van
Rechteren van Voorst tot Schoonderbeek, Elbert van
Rede, Agnese van
Renesse, Elisabeth van
Renesse van der Aa, Adriaen van
Renesse van der Aa, Gerard van
Renesse van der Aa, Johan van
Renesse van Everinge, Gerard van
Renesse van Wulven, Agnes van
Resande (?), NN van
Ruytenborch tot Zuthem, Adolf Haeck van
Ruytenborch tot Zuthem, Egbert van

Salland, Berthold van
Salland, Johan van
Salland, Josina van
Scherpenzeel, Johan van
Scherpenzeel, Willem van
Schimmelpenninck van der Oye, Agnes
Singem, Catherine van
Singem, Nicolas van
Sloet, Mechteld
Spaen, Alexander van
Spaen, Wolter van
Speulde, Anna van
Speulde, Gerrit van
Spurmont, Carnou van
Spurmont, Francois van
Staveren (Stammen), Berentien
Steenre, Evert van
Stepraedt, Agnes van
Stepraedt, Anna van
Stepraedt, Hendrik van

Torck, Lubbert
Torck, Lubbert
Torck, Margaretha

Valckenaer, Steyne
Velde, Naeleke van de
Velpen, Aleidis van
Vleming, Gijsbert
Vleming, Wolter
Voorst tot Doorwerth, Maria van
Voorst tot Dorenburg, Reinier van
Voshem, Wolter van

Wachtendonck, Arnolda van
Wassenaer, Jan van
Wassenaer van Duyvenvoorde, Theodora van
Weerdenborch, Agnes van
Wijels, Susanne van
Wijhe, Belia van
Wijhe, Otto van
Wijhe tot Echteld, Margareta van
Wijhe van Hernen, Christina van
Wijhe van Hernen, Joachima van
Wijnbergen, Frieda van
Wilp, Evert van
Wilp tot Wilp, Evert van

Zuylen van Nyevelt, Hadewich van

  

 

Home  l familietakken: l  Adel (Ferwerda) l Adel (Herckenrode) l Angerlo l Arnhem-VS l Den Bosch l Didam l Laren l Maurik l Maurik Stamreeks l Nieuwcoop l Nijmegen l Rheden l Rotterdam l Fragmenten l

2006 Pim van Arnhem Online. All rights reserved.   Design by: www.rickyswebtemplates.com